Opiskelijan ohjeet

Opintojen arviointi

Viimeisin muutos torstai 10. maaliskuuta 2016, 15.27

Opintojaksot

Opintojaksot arvioidaan kokonaislukuasteikolla 0-5, jota vastaa sanallinen arviointiasteikko:

  • 0  -  hylätty
  • 1  -  välttävä (V)
  • 2  -  tyydyttävä (T)
  • 3  -  hyvä (H)
  • 4  -  kiitettävä (K)
  • 5  -  erinomainen (E).

Poikkeustapauksissa opintosuoritus voidaan arvioida asteikolla hyväksytty - hylätty.

Perus-, aine- ja syventävien opintojen arvostelu

Opintokokonaisuudet (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot) arvioidaan sanallisella asteikolla: välttävä - tyydyttävä - hyvä - kiitettävä - erinomainen.

Opetuksesta kerättävä palaute

Laitokset keräävät kurssipalautetta omasta opetuksestaan. Tutkintosäännön mukaan opiskelijalla on velvollisuus antaa palautetta.  Myös tiedekunta kerää vuosittain opetukseen, opetussisältöihin  ja -järjestelyihin liittyvää palautetta. Opiskelijoiden antama palaute on erittäin arvokasta, ja se auttaa opetuksen kehittämisessä. Ole siis aktiivinen ja vaikuta, kerro mikä toimii ja mitä asioita pitäisi muuttaa!