Opiskelijan ohjeet

Oppiaineet ja tutkinnot

Viimeisin muutos tiistai 14. kesäkuuta 2016, 13.01

Tutkintojärjestelmä ja opintojen mitoitus

Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sitten maisterin tutkinnon (120 op). Osa opiskelijoista valitaan suoraan maisterivaiheeseen. Opintojen vaatima laskennallinen työmäärä on 1 600 tuntia vuodessa. Yhden vuoden aikana tulisi normimitoituksen mukaan suorittaa 60 opintopistettä.

Kandidaatin tutkinnot

Informaatioteknologian tiedekunnassa voi suorittaa kandidaatin tutkinnon kauppatieteellisellä tai luonnontieteellisellä koulutusalalla.

Kauppatieteiden kandidtaatin tutkinnon (KTK) pääaineena on tietojärjestelmätiede. Luonnontieteiden kandidaatin (Luk) pääaineena voi olla joko tietotekniikka tai tietojenkäsittelytiede (tietojenkäsittelytieteeseen ei valita uusia opiskelijoita).

  • 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto
  • Päätoimisesti opiskellen kandidaatin tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa

Maisterin tutkinnot

Informaatioteknologian tiedekunnassa voi suorittaa maisterin tutkinnon kauppatieteellisellä tai luonnotieteellisellä koulutusalalla. Maisterin tutkinto on alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan koulutuksen pohjalta suoritettu.

  • 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto
  • Päätoimisesti opiskellen maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM) pääaineena on tietojärjestelmätiede. Luonnontieteellisellä alalla suoritetaan filosofian maisterin tutkinto (FM). Luonnontieteellisen tutkinnon pääaineena voi olla joko tietotekniikka, tietojenkäsittelytiede tai kognitiotiede. Maisterivaiheen opinnoissa on tarjolla useita eri maisteriohjelmia.

Jatkotutkinnot

Tiedekunnan jatko-opiskelijoiksi hyväksytty opiskelija voi suorittaa kauppatieteellisellä alalla kauppatieteiden lisensiaatin (KTL) ja/tai kauppatieteiden tohtorin (KTT) tutkinnot tietojärjestelmätieteessä. Luonnontieteellisellä alalla eli tietotekniikassa, tietojenkäsittelytieteessä ja kognitiotieteessä vastaavat jatkotutkinnot ovat filosofin lisensiaatti (FL) ja filosofian tohtorin tutkinto (FT).