Opiskelijan ohjeet

Hyvästä opintomenestyksestä palkitseminen

Viimeisin muutos keskiviikko 07. joulukuuta 2016, 09.53
Jokainen opiskelija etenee opinnoissaan omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa ja elämäntilanteensa mukaisesti. Näin kuuluukin tehdä. IT-tiedekunta haluaa kuitenkin antaa tunnustusta opiskelijoille, jotka ovat kyenneet etenemään rivakasti opinnoissaan sekä opiskelijoille, joiden opintomenestys on ollut erityisen hyvä. Hyvin edenneet opinnot ovat yksi näyttö opiskelijan osaamisesta ja asia, joka kannattaa kirjata myös omaan ansioluetteloon.

Dekaanin kunniakirja lukuvuoden 2016-2017 aikana vähintään 55 op suorittaville

Lukuvuonna 2016-2017 vähintään 55 op saavuttaneet IT-tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat palkitaan dekaanin kunniakirjalla. Kunniakirjat jaetaan loppuvuodesta 2017 järjestettävässä kahvitilaisuudessa.

Huomaathan, että mikäli korotat opintojakson arvosanaa lukuvuoden 2017-2018 puolella, siirtyy ko. opintojakson suoritus seuraavalle lukuvuodelle, eikä enää ole laskettavissa lukuvuoden 2016-2017 opintopistekertymään.

Mikäli haluat neuvoja tai kaipaat apua opintojen suunnittelun kanssa, otathan yhteyttä opintoneuvojaasi.

Stipendi lukuvuonna 2016-2017 vähintään 75 op kiitettävällä opintomenestyksellä suorittaville

Lukuvuonna 2016-2017 vähintään 75 opintopistettä keskimääräisellä arvosanalla 4/5 tai paremmin opintojaan suorittaneet IT-tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat saavat 300 euron stipendin. Stipendin voi saada vain perustutkinto-opiskelija, joka tekee tavoitteellisesti IT-tiedekunnan kandidaatin- tai maisterintutkintoa.

Huomaathan, että mikäli korotat opintojakson arvosanaa lukuvuoden 2017-2018 puolella, siirtyy ko. opintojakson suoritus seuraavalle lukuvuodelle, eikä enää ole laskettavissa lukuvuoden 2016-2017 opintopistekertymään.

Arvosanojen keskiarvona käytetään opintopisteillä painotettua opintosuoritusten arvosanojen keskiarvoa. Keskiarvon laskussa otetaan huomioon seuraavat seikat:

  • HYV/TT/HT yms. -arvosanoilla arvostellut opintosuoritukset lasketaan mukaan 75 opintopisteeseen, mutta niille ei ole määritelty numeerista arvosanaa.
  • Mikäli opiskelija suorittaa yli 75 opintopistettä, lasketaan painotettu keskiarvo 75 parhaimman opintopisteen perusteella. HYV/TT/HT -arvosanalla arvostellut kurssit ovat mukana parhaimpiin laskettavissa opintopisteissä.
  • Keskiarvon laskussa käytetään vain kokonaisia opintosuorituksia. Ts. mikäli parhaimmat opintojaksot eivät summaudu tarkalleen 75 op:n kohdalle, lasketaan painotettu keskiarvo käytännössä yli 75 opintopisteen osalta.
  • Painotettua keskiarvoa ei pyöristetä ylöspäin.

Stipendit jaetaan loppuvuodesta 2017 samassa kahvitilaisuudessa dekaanin kunniakirjan saavien opiskelijoiden kanssa.

Keväällä 2016 tai 2017 opintonsa aloittaneiden, hyvin edenneiden ja opinnoissaan menestyneiden opiskelijoiden palkitseminen

Kevätlukukautena 2016 tai 2017 opintonsa aloittaneiden IT-tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoiden opintosuorituksia tarkastellaan heidän ensimmäisen opiskeluvuoden osalta erikseen. Keväällä opintonsa aloittanut opiskelija voi saada dekaanin diplomin tai stipendin ensimmäisestä opiskeluvuodestaan samoilla perusteilla, kuin kunniakirjoja ja stipendejä jaetaan lukuvuonna 2016-2017 opinnoissaan edenneille ja opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Keväällä aloittaneita opiskelijoita tarkastellaan erillisenä ryhmänä vain ensimmäisen opiskeluvuoden osalta.

Poikkeuksellisesti on mahdollista, että keväällä aloittanut opiskelija opiskelee ensimmäisenä kevätlukukautenaan niin tehokkaasti, että stipendin saamisen kriteerit ylittyvät lukuvuosiin perustuvassa palkitsemisessa. Mikäli keväällä 2017 opintonsa aloittanut opiskelija ehtii saada kevätlukukauden aikana niin paljon opintoja kasaan, että hän nousee stipendien saajien listalle lukuvuoteen 2016-2017 perustuvassa palkitsemisessa, hän ei voi saada stipendiä perustuen molempiin ajanjaksoihin.Tällöin stipendin saajan tulee itse valita se, kumman ajanjakson myöntöperusteille stipendi kohdennetaan.

Stipendi vuoden 2016 aikana erinomaisin arvosanoin valmistuneille maistereille

Kaikki IT-tiedekunnasta vuoden 2016 aikana maisteriksi valmistuneet opiskelijat, joiden pro gradu -työn arvosana on erinomainen (5/5) JA tutkintoon kirjattu pääainekokonaisuuden arvosana on kiitettävä (4/5) tai erinomainen (5/5), saavat 300 euron stipendin opintomenestyksestään. Stipendit niihin liittyvine kunniakirjoineen jaetaan publiikissa.

Lisätietoja

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä hyvän opintomenestyksen palkitsemisesta, voit olla yhteydessä amanuenssi Katja Kuituseen (it-studyaffairs@jyu.fi).