Opiskelijan ohjeet

Passiivirekisteri

Viimeisin muutos tiistai 14. kesäkuuta 2016, 15.09
Huom! Passiivirekisteriin ei enää siirretä perustutkinto-opiskelijoita 1.8.2015 alkaen, kun uusi tutkintosääntö astuu voimaan. Sitä ennen passiivirekisteriin joutuneet opiskelijat pääsevät sieltä pois vain alla kuvatun menettelyn kautta.

Opiskelija siirretään passiivirekisteriin, mikäli hänelle ei ole kertynyt opintosuorituksia kolmeen vuoteen.

Mikä se on?

Jyväskylän yliopiston linjauksen mukaan passiivirekisteriin siirretään automaattisesti ja etukäteen ilmoittamatta sellaiset opiskelijat, joille ei ole kertynyt opintosuorituksia viimeisen kolmen lukuvuoden aikana. Tilanne tarkastetaan kahdesti vuodessa. Passiivirekisteriin siirretyllä opiskelijalla ei ole oikeutta opintososiaalisiin etuuksiin eikä opiskeluun, ennenkuin hänet on aktivoitu jälleen ulos passiivirekisteristä.

Miten sieltä pääsee pois?

Opiskelija laatii itselleen realistisen ja aikataulutetun henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka sisältää seuraavan lukuvuoden opinnot. HOPSin laadinnassa kannattaa käyttää apuna sähköistä opinto-opasta. Mikäli HOPSin laadinnassa tarvitaan opastusta, kannattaa ottaa yhteyttä omaan opintoneuvojaan.

HOPS toimitetaan laitoksen amanuenssille. Amanuenssi ilmoittaa opiskelijalle, mikäli hakemusta tarvitsee täydentää tai se hylätään. Hyväksynnän jälkeen yliopiston opiskelijapalveluissa aktivoidaan opiskelijan opinto-oikeus, ja opiskelijalle lähetetään sähköpostitse ohjeet läsnäolevaksi ilmoittautumista varten.

Opiskelija päivittää HOPSin Korpissa mahdollisimman pian läsnäolevaksi ilmoittautumisen jälkeen, mikäli tätä ei ole tehty jo aikaisemmin.

Laitoksien opintoneuvojat