Opiskelijan ohjeet

Projektiopinnot

Viimeisin muutos torstai 01. syyskuuta 2016, 15.24

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Miten projekti eroaa työmuotona yhteisön muista organisaatiorakenteista? Miten projekti suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan? Mitkä ovat onnistuneen projektin tunnusmerkit? Muun muassa näihin peruskysymyksiin perehdytään teoriatasolla kandidaattiopinnoissa kaikille pakollisella opintojaksolla TJTA311 Projektin hallinta. Projektiopintojen kokemuksellinen opintojakso on TJTS433 Projektin johtaminen ja toteutus. Kokemuksellinen kurssi on tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opiskelijoille valinnainen, mutta erityisen suositeltava opintojakso. Kansainvälisten projektien johtamiseen perehdytään teorian ja käytännön esimerkkien avulla opintojaksolla TJTS570 Kansainvälisten projektien johtaminen.

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikan LuK-ja FM-tutkintoihin sisältyy molempiin vähintään yksi käytäntöön orientoiva opintojakso tai projektiopintojakso. Kandidaattiopintojen aikana käytäntöön orientoivan opintojakson voi suorittaa projektiopintoina, jolloin valittavana on aineopintojen projektityö (TIEA207) tai  peliprojektikurssi (HTKA114).

Maisteriopintojen aikana opiskelijan tulee valita yksi projektiopintojakso kahdesta tai kolmesta vaihtoehdosta maisteriohjelmasta riippuen. Sovellusprojektin (TIES405) kautta tietotekniikan opiskelija saa käsityksen työelämän ohjelmistokehitysprojektin läpiviennin suunnittelusta ja hallinnasta, projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä sekä projekteihin liittyvästä suullisesta ja kirjallisesta viestinnästä. Tutkimusprojektin (TIES505) tavoitteena on perehtyä tutkimustyöhön työskentelemällä jossakin tietotekniikan alaan liittyvässä tutkimushankkeessa tai -ryhmässä. Joissakin maisteriohjelmissa projektipopinnot voi tehdä syventävänä peliprojektina (TIES475), tai koulutusteknologian projektiopintoina (TIES468). Katso tarkemmat projektiopintovaatimukset oman maisteriohjelmasi opetussuunnitelmasta.

Lisätietoa: