Opiskelijan ohjeet

Tietojärjestelmätiede sivuaineena IT-tiedekunnassa

Viimeisin muutos torstai 25. kesäkuuta 2015, 12.58
Tietojenkäsittelytieteiden laitos tarjoaa tietojärjestelmätieteiden opinnoista sivuainekokonaisuuksia. Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella tietojärjestelmätiedettä sivuaineenaan. Tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopintoihin ei tarvitse hakea opinto-oikeutta.

Tietojärjestelmätieteessä ollaan kiinnostuneita informaatioteknologian hyödyntämisestä niin organisaatioiden toiminnassa kuin yksilöiden arjessakin. Tavoitteenasi on ymmärtää tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti teknologian, käyttäjien ja tietojärjestelmien käytön näkökulmista.

Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, elektroniseen liiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, palveluliiketoimintaan, kyberturvallisuuteen, ohjelmistoliiketoimintaan sekä tietohallintoon.

Tietojärjestelmätieteen syventäviin opintoihin tulee hakea opinto-oikeutta tiedekunnasta. Opinto-oikeutta voi hakea ympäri vuoden. Yksittäisiä syventäviä kursseja voi suorittaa sopimalla asiasta asianomaisen opettajan kanssa.