Opiskelijan ohjeet

IT-tiedekunnan opiskelijoiden sivuaineet

Viimeisin muutos tiistai 06. syyskuuta 2016, 10.01
Sivuainevalinnoilla kukin opiskelija voi profiloida tutkintoaan ja rakentaa siitä itsensä näköisen. Sivuainevalinnan perusteena voivat olla esimerkiksi omat urasuunnitelmat tai harrastukset.

IT-tiedekunnassa tutkintoihin kuuluvista sivuaineopinnoista osa on pakollisia ja osan opiskelija saa itse valita. Pakolliset sivuaineet vaihtelevat eri tutkinnoissa. Pakolliset sivuaineopinnot ovat pedagogisia opintoja lukuunottamatta vapaita, ts. niihin ei erikseen tarvitse hakea opinto-oikeutta.

Kun olet suorittanut kaikki sivuainekokonaisuuteen kuuluvat kurssit, muista hakea opintokokonaisuudelle kokonaisarviointia oppiaineen opetuksesta vastaavalta laitokselta tai tiedekunnalta. Koonti onnistuu Korpin kautta, sähköpostitse tai erillisellä lomakkeella laitoksesta riippuen. Tutkintotodistusta ei voida tehdä ennen sivuaineiden koontia. Sivuaineen kokoaminen kannattaa pyytää heti kokonaisuuden viimeisen kurssin valmistuttua.

  • Kandidaatin tutkintoa varten tulee suorittaa ainakin yksi perusopintotasoinen (25-28 op) sivuaineopintokokonaisuus. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa pakollisena sivuaineena on jokin taloustieteellinen oppiaine. Tietotekniikan puolella LuK-tutkinnon pakollinen sivuaine voi olla matematiikka, tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus, tilastotiede tai pedagogiset perusopinnot kandidaattitutkinnon opintojen suuntautumisesta riippuen.
  • Maisteriopintojen sivuaineita koskevat vaatimukset ja suositukset on kerrottu maisteriopintojen tutkintorakennetaulukoissa.

Kysy lisää:

  • Tietojenkäsittelytieteiden laitos (pääaineena tietojärjestelmätiede, tietojenkäsittelytiede tai kognitiotiede),
    Tapio Tammi, tapio.tammi@jyu.fi, puh. 050 376 1204
  • Tietotekniikan laitos (pääaineena tietotekniikka), Jaana Markkanen, amanuenssi@mit.jyu.fi,  puh. 040 805 3279