Opiskelijan ohjeet

IT-tiedekunnan tentit

Viimeisin muutos tiistai 23. elokuuta 2016, 11.48

Yleistä tenttimisestä

Tenttiin voivat osallistua yliopistoon läsnäoleviksi kirjautuneet ja tenttiin ilmoittautuneet opiskelijat. Tenttitilaisuudessa on pystyttävä tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä esim. ajokortilla tai opiskelijakortilla. Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä Korppi-järjestelmän kautta. Kurssien tenttiajat ja -paikat löytyvät kunkin kurssin kohdalta Korpista. Tiedekunnan yleiset tentit järjestetään perjantaisin ja keskiviikkoisin.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Jos et pääse osallistumaan tenttiin, johon olet ilmoittautunut, muista perua ilmoittautumisesi Korpissa!

eTentti

eTentti on tietoverkkopohjainen sovellus, missä opiskelija suorittaa tentin itsenäisesti valitsemanaan ajankohtana. eTentti-tila sijaitsee yliopiston pääkirjaston kolmannessa kerroksessa. Tilassa on nauhoittava kameravalvonta ja kulunvalvonta. Osa työpisteistä on varustettu esteettömän käytön välinein ajatellen mm. pyörätuolia käyttäviä opiskelijoita. eTentti-järjestelmällä on toistaiseksi voinut tenttiä vain muutamia tiedekunnan opintojaksoja ja tehdä maturiteetteja. Tarkoituksena on jatkossa lisätä eTentittävien opintojaksojen määrää.

Tenttitulokset

Tenttien ja muiden opintosuoritusten tulokset (pl. pro gradu) on julkistettava kahden viikon kuluessa suorituksesta tai siitä määräajasta, johon mennessä kirjallinen suoritus on tullut jättää tarkastajalle. Poikkeuksena on ajanjaksot, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta. Laitoksen johtaja voi myös erityisestä syystä myöntää poikkeuksen määräaikaan. eTenttinä suoritettavan kypsyysnäytteen tarkastusaika on neljä viikkoa. Opintosuoritusten tulee olla rekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta. Suoritusajankohdaksi merkitään suorituksen päivämäärä. Opiskelijalla on tenttitulosten lisäksi oikeus saada tietoa arvosteluperusteista sekä hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun opintosuoritukseensa.