Opiskelijan ohjeet

Opintoasioista vastaavat henkilöt IT-tiedekunnassa

Viimeisin muutos perjantai 05. toukokuuta 2017, 10.18

Tiedekunnan palvelukeskus sijaitsee Agoran 4. kerroksessa. Palvelukeskuksessa hoidetaan mm. opintohallinnon asioita. Monet asiasi voit toimittaa poikkeamalla palvelukeskuksessa. Jos kuitenkin haluat rauhassa keskustella sinua askarruttavista kysymyksistä, on hyvä sopia tapaaminen etukäteen joko sähköpostitse tai puhelimitse. Opintoihin liittyvissä asioissa ota ensisijaisesti yhteyttä omaan opintoneuvojaasi.

Tiedekunnan palvelukeskus

Opintoasiainpäällikkö

Tiedekuntatason opintohallinnosta ja yleisestä opintoneuvonnasta vastaa opintoasiainpäällikkö Eija Hatanpää. Hän neuvoo mm. opinto-oikeuksia, pääaineen vaihtoja, tutkintoja ja opiskelijan oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä.

Opintoasioita hoitava sihteeri ja amanuenssi

Tiedekunnan palvelukeskuksessa opintosihteeri Tuuli Kiljala hoitaa mm. tutkintoihin, tentteihin, maturiteetteihin sekä opiskelija- ja hakijaneuvontaan liittyviä tehtäviä. Hän hoitaa myös valmiiden tutkintotodistusten jakelun. Amanuenssi Katja Kuitusen tehtäviin kuuluvat mm. opiskelijoiden opintojen etenemisen tukeminen, opiskelijavalintoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät sekä sähköisen opinto-oppaan päivittäminen.

Kansainvälisten asioiden hallintoamanuenssi

Opiskelijavaihtoon ja muihin kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa opastaa hallintoamanuenssi Niina Ormshaw.

Tohtorikoulua ja jatko-opintoasioita hoitava koordinaattori

Tiedekunnan jatko-opintoihin sekä tohtorikouluun ja -ohjelmiin liittyviä asioita hoitaa koordinaattori Sami Kollanus.

Oppiaineet

Laitosten amanuenssit

Tavallisimmin tarvitset ohjausta omaan oppiaineeseesi  liittyvissä asioissa. Tietojärjestelmätieteen, kyberturvallisuuden ja kognitiotieteen oppiaineden amanuenssina toimii Tapio Tammi ja tietotekniikan oppiaineessa Jaana Markkanen.

 

Palvelukeskuksen yhteystiedot:

Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksit
WWW
Tiedekunnan opintoasioita hoitavien
yhteinen sähköpostiosoite

Mattilanniemi, Agora 4. kerros
PL 35 (Agora), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
040 805 4927
(014) 260 2209
http://www.jyu.fi/it/

it-studyaffairs@jyu.fi