Opiskelijan ohjeet

Todistukset IT-tiedekunnassa

Viimeisin muutos maanantai 26. syyskuuta 2016, 10.13
Tiedekunta myöntää tutkintotodistukset. Kandidaatin ja maisterin tutkinnoista kirjoitetaan erilliset todistukset.

Tutkintotodistus ja liitteet

Tutkintotodistukseen merkitään pää- ja sivuaineina opiskellut oppiaineet, joiden opintopistemäärä on vähintään 20 op. Oppiaineista kerrotaan laajuus opintopisteinä sekä opintokokonaisuuden arvostelu. Pro gradu työstä maisterin todistukseen kirjoitetaan työn otsikko sekä arvosana. Todistuksissa mainitaan millä kielellä opiskelija on saanut koulusivistyksensä ja kirjoittanut kypsyysnäytteensä (kandidaatin todistuksessa) sekä opiskelijan osoittama kielitaito. Todistukseen tulee näkyviin myös muiden opintojen yhteinen opintopistemäärä sekä kokonaisopintopistemäärä. Tutkintotodistuksista saa virallisia kopioita tiedekunnan toimistosta. Ulkomaalaisille opiskelijoille kirjoitetaan sekä suomen- että englanninkieliset tutkintotodistukset. Tiedekunta ei myönnä suomenkielisistä perustutkinnoista englanninkielisiä käännöksiä.

Opintorekisteriote

Todistuksen mukana opiskelija saa opintorekisteriotteen, jossa on yksityiskohtainen selvitys tutkintoon suoritetuista opinnoista. Suomenkieliset opiskelijat saavat halutessaan tiedekunnan toimistosta englanninkielisen opintorekisteriotteen maksutta. Lisäksi kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneille annetaan Diploma Supplement.

Diploma Supplement

Diploma supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Se sisältää lisätietoja suoritetusta tutkinnosta, oppilaitoksesta ja koulutusjärjestelmästä. Suomen lainsäädännön mukaan korkeakoulut ovat velvollisia antamaan pyynnöstä opiskelijoilleen kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen.

Todistuksen kielikäännökset

Mikäli tarvitset kielikäännöksen suomenkielisestä todistuksestasi, täytä kielikeskuksen lomake. Huomaa, että palvelu on maksullinen. Kun tilaat kielikäännöksen, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopiota itse kielipalveluihin, vaan voit pyytää IT-tiedekunnan palvelukeskusta toimittamaan ko. kopion puolestasi.

Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus

Jyväskylän yliopistossa tietotekniikan aineenopettajankoulutuksessa tutkinnon suorittaneelle opettajankelpoisuus sisältyy tutkintotodistukseen. Muulla suuntautumisvaihtoehdolla tai muussa korkeakoulussa tutkintonsa suorittanut voi anoa opintojen vastaavuuden arviointia ja siten vastaavuustodistusta.