Opiskelijan ohjeet

Tukea muualta yliopiston sisältä

Viimeisin muutos torstai 09. kesäkuuta 2016, 12.52
Tukea muualta yliopiston sisältä IT-tiedekunnassa

Hakija- ja opiskelijapalvelut

Palvelee sinua mm. seuraavissa asioissa: opintotukiasiat, työlämäpalvelut sekä kansainväliset palvelut. Hakija- ja opiskelupalvelut sekä opintotuki, työelämäpalvelut ja kansainväliset palvelut sijaitsevat Seminaarinmäellä T-rakennuksessa.

Työelämäpalvelut - tietoa työelämästä ja työpaikoista

Työelämäpalveluiden tehtävänä on varmistaa, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada kontakti työelämään opintojen aikana. Toiminnan tavoitteena on, että opiskelijoille muodostuu realistinen käsitys työelämästä, omista työelämävalmiuksista sekä työllistymismahdollisuuksista. Työelämäpalvelut tukevat opiskelijaa koko opiskelun ajan siten, ettei valmistumisen jälkeinen siirtyminen työelämään ole hyppy tuntemattomaan vaan hallittu askel valittuun suuntaan.Työelämäpalvelut ylläpitää kahta erillistä rekrytointipalvelua, joiden kautta välitetään tietoa korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatuista työpaikoista sekä Keski-Suomen alueella että valtakunnallisesti.

Student Life

Student Life tarjoaa tukea opiskelijan elämän eri kanteille. Jotta opintosi sujuisivat, on myös elämän maistuttava. Student Life -sivusto antaa tietoa ja vinkkejä siitä, miten pidät opiskelukyvystäsi huolta, voit hyvin, saat arkesi sujumaan ja kehität valmiuksiasi opiskella, kansainvälistyä ja siirtyä työelämään. Opiskelijaelämän laatuun voit vaikuttaa parhaiten itse, mutta yliopisto ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat tueksesi tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

Oppilaitospappi

Kun asiat mutkistuvat, puhuminen auttaa. Oppilaitospapin kanssa voit keskustella mieltäsi painavista asioista: jaksamisesta, ihmissuhteiden mutkista, epävarmuudesta ja elämänkatsomuksesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Opiskeluaikana voi terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä turvautua Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä maksettu terveydenhoitomaksu oikeuttaa käyttämään YTHS:n palveluita. YTHS:ään voit ottaa yhteyttä tarvitessasi apua terveyteen, sairauteen, ehkäisyyn tai rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä. Vastaanotolle tulee ottaa mukaan opiskelijakortti tai ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksukuitti.

Korkeakoulukiikunta ja opintoihin liittyvä liikuntakurssi

Korkeakoululiikunta (ml. yliopistoliikunta) palvelee yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa tarjoten kuntoliikuntaan painottuvaa monipuolista ohjelmaa, joka sisältää ohjattuja tunteja, kursseja sekä vapaita harjoitusvuoroja eri lajien harrastajille. Tarjontaa on yli 80 lajista. Opiskelijat voivat halutessaan myös suorittaa opintoihin liittyvän liikuntakurssin (YLIY, 2 op) kaksi kertaa ja liittää ne tutkintonsa osaksi. Kurssien tavoitteena on tutustua oman valinnan mukaan mahdollisimman moniin liikuntalajeihin Jyväskylän yliopiston ja kaupungin liikuntapalvelujen tar­joamissa liikuntapaikoissa. Liikuntakurssit sisältävät myös luentoja terveyskasvatuksesta ja kuntoliikunnasta.