Opiskelijan ohjeet

Tutkinnon hakeminen IT-tiedekunnassa

Viimeisin muutos torstai 16. helmikuuta 2017, 09.43
Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja sivuaineopintokokonaisuudet on koottu, ota yhteyttä omaan ainelaitokseesi. Laitoksesta riippuen joko amanuenssi (TKTL) tai opintoasioista vastaava sihteeri (TTL) opastavaa sinua tutkinnonhakulomakkeen täyttämisessä.

Tutkintoa voit hakea joko sähköisesti Korpissa (ensisijainen tapa) tai täyttämällä paperilomakkeen ja toimittamalla sen laitokselle. Korpissa voit hakea tutkintoa joko eHOPS-sovelluksen tai Tutkinnot-toiminnon kautta. Jälkimmäinen toiminto tulee näkyville kun sinulla on rekisterissä tutkintoihin kiinnittämättömiä opintoja vähintään 80 op.

Vaikka olisit tehnyt ylimääräisiä opintopisteitä, tutkintoon kannattaa kiinnittää opintosuorituksia siten, että opintopisteitä tulee mahdollisimman lähelle tutkinnon minimilaajutta: 180 op kandidaatin tutkintoon ja 120 op maisterin tutkintoon. Tutkinnon ulkopuolelle jäävät opinnot ovat hyödynnettävissä, jos myöhemmin teet uuden tutkinnon. Tutkintoon kiinnitettyjä opintoja et pysty käyttämään uuteen tutkintoon.

Tutkinnon hakua varten pääaine ja sivuaineet tulee olla koottuna. Sivuaineopintojen kokoaminen ja arvostelu kannattaa pyytää ao. laitokselta heti, kun olet saanut kokonaisuuden valmiiksi. Näin tutkinnon koostaminen ja todistuksen saanti aikanaan nopeutuvat.

HUOM! Varaa aikaa todistuksen saamiseen noin neljä viikkoa.

Pääaine kootaan sekä tutkintoa haetaan ensisijaisesti Korpin kautta

Kandidaatiksi valmistuneet: Muista vastata Kandipalaute -kyselyyn! Arvomme IT-tiedekunnasta valmistuvien kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden kesken lahjakortteja; ks. ohjeet arvontaan osallistuville.

Huom! Kun valmistut, on valmistumispäivämäärällä merkitystä opintotuen kannalta. Jos valmistut kuun 18. päivänä tai myöhemmin, olet oiketettu kyseisen kuun opintotukeen. Jos valmistut ennen 18. päivää, et ole oikeutettu tukeen ja jos summa on ehditty jo maksaa, joudut palauttamaan sen. Lisää tietoa valmistumisen vaikutuksesta opintotukeen saat yliopiston opintotuesta.

Tiedekunta järjestää vuosittain publiikin edellisen vuoden aikana valmistuneille maistereille, lisensiaateille ja tohtoreille.