Opiskelijan ohjeet

Työelämävalmiudet

Viimeisin muutos keskiviikko 01. kesäkuuta 2016, 09.51

Työelämässä tarvitaan vankan substanssiosaamisen lisäksi yhä enemmän myös muunlaisia valmiuksia, kuten kykyä neuvotella ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ymmärrystä liiketoiminnan perusprosesseista ja projektityöskentelystä sekä joustavaa ja yrittäjämäistä asennetta. Yliopiston työelämäopinnot edesauttavat näiden sekä opiskelussa että työelämässä tärkeiden yleisten, kaikille hyödyllisten valmiuksien oppimista. Työelämäopinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille, eikä niiden suorittaminen edellytä laajoja esitietoja muilta kursseilta.

Työelämävalmiuksia kehittävät opinnot

Kaikille yhteiset työelämäopinnot mahdollistavat opiskelijoiden keskinäisen verkostoitumisen yli tiedekuntarajojen, monialaisessa ympäristössä työskentelemisen sekä opiskelijan oman osaamisen laaja-alaisemman hahmottamisen. Moniosaajuus, yhteistyötaidot sekä kyky ymmärtää muita ja muiden osaamisalueita ovatkin yhä tärkeämpiä työelämävalmiuksia.