Opiskelijan ohjeet

Valmistumista tukeva toiminta

Viimeisin muutos torstai 18. kesäkuuta 2015, 08.22
Kun yliopisto-opiskelu jää työn ja muun elämän ohessa kesken, kynnys sen uudelleen aloittamiseen on yleensä suuri. Keskeytyneiden opintojen aktivoimiseksi informaatioteknologian tiedekunnan laitoksilla järjestetään VATU-toimintaa.

Opiskelijoille tarjotaan apua ja tukea keskeytyneiden opintojen uudelleen käynnistämiseen ja loppuun viemiseen mm. seuraavissa asioissa:

 • Opintosuunnitelmien päivittäminen, jäljellä olevien opintojen selvittäminen
 • Opintoneuvontaa ryhmä- ja yksilötasolla
 • Gradun kirjoittamisen ohjausta: deadlineja, tekstien nopeaa kommentointia, kirjoittamista eteenpäin vieviä tehtäviä
 • Akateemisten opiskelutaitojen päivitystä (esim. yliopiston sähköiset opiskelijajärjestelmät, kirjasto-osaaminen, tieteellinen kirjoittaminen, viittauskäytännöt, tutkimusmenetelmät)
 • Kannustavan ja motivoivan vertaisryhmän, jossa saa palautetta omasta opinnäytteestä ja jossa voi halutessa keskustella opintojen ja muun elämän yhteensovittamisen kysymyksistä
 • Myös Kielikeskus tarjoaa opiskelijoille pro gradu -työtä edistäviä kursseja.
 • Yhteyshenkilöt: Teija Palonen (TKTL), Jaana Markkanen (TTL)

  VATU-toiminta Tietojenkäsittelytieteiden (TKTL) laitoksella

  • Opintojakso TJTY380 Valmistumista tukeva toiminta, 2 op
  • Yhteyshenkilö: Teija Palonen, teija.palonen@jyu.fi