Opiskelijan ohjeet

Verkkokurssit muualta / Online Courses Elsewhere

Viimeisin muutos maanantai 06. maaliskuuta 2017, 10.09
Opinnoissasi sinun on mahdollista hyödyntää myös muissa yliopistoissa järjestettäviä verkkokursseja. Tarkistuta kurssinvalintasi soveltuvuus opintosuunnitelmaasi ja siitä mahdollisesti saatavat opintopisteet ennakkoon omalla opintoneuvojallasi. (Listaa päivitetään...) / You may include on-line courses delivered elsewhere in your degree; please check their suitability ans possible credits with your Study Advisor in advance.


[In English a bit lower down]

 

Yleistä verkkokursseista

Opintopisteitä saadakseen opiskelijalla tulee olla koulutuksen järjestävän organisaation myöntämä todistus suoritetuista opinnoista. Opiskelijan tulisi tarkastaa kurssin soveltuvuus opetussuunnitelmaan ja kurssista mahdollisesti saatavat opintopisteet etukäteen opintoneuvojalta tai oman oppiaineen amanuenssilta. Huom! Opiskelijan tulee itse huolehtia kurssitodistuksista perittävistä maksuista. Tiedekunta ei kustanna kurssitodistuksia opiskelijoille.
Todistuksen  lisäksi  kurssista tulee kirjoittaa lyhyt raportti, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:

 • Mitä asioita kurssilla käytiin läpi? (lyhyesti)
 • Millaisena koit kurssin vaatimustason ja työmäärän?
 • Millä tavalla kurssi suhtautuu Jyväskylän yliopiston kurssitarjontaan?

Jos tulee kysyttävää opintopisteistä tai kurssien soveltuvuudesta omaan tutkintoon, ota yhteyttä omaan opintoneuvojaasi.


Coursera-verkkokurssit

Coursera-verkkokurssiympäristö tarjoaa ilmaisia ja laadukkaita verkkokursseja huippuyliopistoista. Kursseja järjestetään pitkin vuotta, osa useammin kuin kerran vuodessa. Kestoltaan ne ovat yleensä 3–11 viikon mittaisia ja työmäärältään vaihtelevasti 1–10 tuntia/viikko. Kurssit kuuluvat yleensä johonkin kurssikokonaisuuteen, mutta niitä voi suorittaa myös yksitellen. Virallisen (allekirjoitetun) kurssitodistuksen saaminen maksaa yleensä 43€ tai 72€ per kurssi, ja halukkuudesta on ilmoitettava kurssin alkupuolella. Maksun voi kuitenkin halutessaan suorittaa vasta, kun läpipääseminen on varmistunut. Kursseja voi käydä myös ilman minkäänlaisia maksuja, jolloin tieto suorituksesta tulee omaan Coursera-profiilin.

Tämän sivun alalaidassa on linkki tiedostoon, johon on koottu IT-tiedekunnan opiskelijoille soveltuvia kursseja. Samat tiedot löytyvät myös TIMistä. Huomaathan korostetut, heti vuoden 2016 alkupuolella alkavat kurssit. Listan ovat koostaneet Viivi Nuojua sekä Mariia Gavriushenko. Courseran verkkokurssitarjonta on todella laaja, joten Courseran www-sivuilta kannattaa etsiä kursseja muiltakin aihealueilta.

Rekisteröityminen Courseraan

 1. Mene sivustolle www.coursera.org.
 2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Sign Up.
 3. Täytä avautuvaan kaavakkeeseen omat tietosi (koko nimi, sähköpostiosoite ja keksi salasana). Lopuksi klikkaa kaavakkeesta Sign Up.
 4. Seuraavaksi voit valita sinua kiinnostavat aihealueet.
 5. Coursera suosittelee sinulle kursseja edellä valituista aihealueista.

Suorittamiesi kurssien arvosanat (= läpipääsyprosentit) löytyvät klikkaamalla pääsivulla vasemmalta Accomplishments.

Coursera-verkkokurssiympäristöön liittyvät kysymykset voi suunnata Viivi Nuojualle (viivi.nuojua@jyu.fi).

 

edX-verkkokurssit

edX:n ovat perustaneet Harvardin yliopisto ja Massachusettsin teknillinen korkeakoulu (MIT) vuonna 2012. Sillä on yli 85 partneria ympäri maailmaa. edX eroaa muista massiivisia avoimia verkkokursseja tarjoavista tahoista (kuten Coursera) siten, että se on voittoa tavoittelematon ja hyödyntää avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuja.

edX tarjoaa ilmaisia, korkealaatuisia ja eksakteja verkkokursseja maailman parhaista yliopistoista ja muista instituutioista. Kurssin kesto on vaihtelevasti 1–35 viikkoa ja työmäärä 1–18 tuntia/viikko. Kaikki kurssit ovat ilmaisia, ja useimmat niistä järjestetään uudelleen säännöllisin väliajoin. Myös kurssivalikoimaa laajennetaan jatkuvasti. Osalla kursseista on tarjolla allekirjoitettu kurssitodistus, jonka hinta vaihtelee $25–499 välillä. Jos haluaa allekirjoitetun kurssitodistuksen, on siitä ilmoitettava kurssin kahden ensimmäisen viikon aikana. Sen jälkeen edX ei enää palauta rahoja takaisin.

Tämän sivun alalaidassa on linkki tiedostoon, johon on koottu IT-tiedekunnan opiskelijoille soveltuvia kursseja.

Rekisteröityminen edX:ään

 1. Mene sivustolle www.edx.org.
 2. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Register.
 3. Täytä omat tietosi (vaaditaan koko nimi, julkinen käyttäjänimi, salasana ja maa). Lue "Terms of Service and Honor Code" ja hyväksy laittamalla ruksi. Lopuksi klikkaa Create your account.
 4. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen. Toimi sähköpostin ohjeiden mukaisesti.
 5. Rekisteröitymisen jälkeen klikkaa Find courses now! ja tutustu kurssivalikoimaan.

Suorittamiesi kurssien läpipääsyn voit todistaa tulostamalla ns. kehityssivusi kyseisen kurssin sivuilta.

 

________________________________________________________

 

General information about online courses

A student has to receive a certification that the course is passed from the online course organization. Otherwise it is not valid for the University of Jyvaskyla. The students have to pay for the cost of the certificate. 
The students are also asked to write a short report on the course. The following questions must be answered in the report:

 • What subjects did the course cover?
 • What are your experiences about the level of requirements and the workload of the course?
 • How does the course relate to the courses provided at the University of Jyväskylä?

If you have questions about credits or about whether a certain course suits your own degree, please contact your own study advisor.


Coursera online courses

Coursera offers free and good quality online courses from top universities. Courses are being organized throughout the year, some even couple of times per  annum. The duration of the course varies between 3–11 weeks and workload between 1–10  hours/week. Courses can be taken either as a part of a certain specialization or one at a time. Verified (signed) certificate usually costs 43€ or 72€ per course, and you have to announce your interest in the beginning of the course. However, payment can be taken care of after you’re confident you’ll pass the course. Courses can also be taken without any payments. The information about completing the course will be saved in the Coursera-profile.

There is a link to a file where you can search for courses especially suitable for IT-students at the end of this page. Same information can also be found in TIM. Pay attention to the sessions beginning soon, just in the beginning of the year 2016. The list has been created by Viivi Nuojua and Mariia Gavriushenko. Additionally, you can search for other fields of studies and courses from Coursera www-site.

Registration to Coursera

 1. Go to www.coursera.org.
 2. Click the Sign Up button on the top right corner.
 3. Fulfill your information (Full Name, Email and make up a password) to the opening form. Finally, click the Sign Up button in the form.
 4. Next you can choose topics you're interested in.
 5. Coursera recommends you some courses based on the previously chosen topics.

The achieved grades on the completed courses can be found by clicking Accomplishments on the left on the front page.

Any questions concerning the Coursera environment can be directed to Viivi Nuojua (viivi.nuojua@jyu.fi).

 

edX online courses

edX is founded by Harvard University and MIT (Massachusetts Institute of Technology) in 2012. It has more than 85 global partners. edX differs from other massive open online course providers (such as Coursera) in that it is a nonprofit organization and runs on open source software.

edX offers free, high-quality and rigorous online courses from the world's best universities and institutions. The duration of the course varies between 1–35 weeks and workload between 1–18 hours/week. All edX courses can be audited for free, and most of them will be re-offered and more courses added on a regular basis. Verified (signed) certificates are available in some courses at the price $25–499. You have to decide whether you want the verified certificate or not during the first two weeks of the course. After that, edX doesn't provide a refund if you have already paid for the verified certificate.

There is a link to a file where you can search for courses especially suitable for IT-students at the end of this page.

Registration to edX

 1. Go to www.edx.org.
 2. Click the Register button on the top right corner.
 3. Fulfill your information (required Full name, Public username, password and country). Read the "Terms of Service and Honor Code" and check the checkbox (required). Finally, click the Create your account button.
 4. You'll get a confirmation email to the email address you gave earlier. Follow the instructions given in the email.
 5. After the registration you can start exploring the courses by clicking the Find courses now! button.

You can get a proof of participation by printing your progress page that is located inside each course you take.