Opiskelijan ohjeet

Muille tarjottavat sivuaineet

Viimeisin muutos maanantai 18. syyskuuta 2017, 16.11
IT-tiedekunnan sähköinen opinto-opas
Tässä osiossa…

Kognitiotiede

Kognitiotiede sivuaineena
Kognitiotiede on monitieteinen erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala. Sen taustalla voivat olla mm. tietojenkäsittely, tietojärjestelmätiede, psykologia, filosofia, kielitiede, taiteentutkimus ja erilaiset taloudelliset aineet. Näin tieteenala tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella erilaisista ihmisen ja tietoyhteiskunnan suhteista. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Oppiaine tarjoaa mahdollisuuden sekä syviin teoreettisiin pohdiskeluihin että käytännöllisten ja tulevaisuuden haasteisiin suuntautuneiden pyrkimysten toteuttamiseen.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuuden sivuainekokonaisuus (väh. 25 op) IT-tiedekunnassa
Kyberturvallisuuden sivuainekokonaisuus soveltuu erinomaisesti kaikille opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää nykyistä teknisesti monimutkaista verkostoyhteiskuntaa, siihen liittyviä riskejä ja niiltä suojautumista.

Opintokokonaisuuden kokoaminen

Sivuaineopintokokonaisuuden kokoaminen
Kun sivuaineen opinnot on kasassa, on aika lähettää se koottavaksi ja arvosteltavaksi.

Tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätiede sivuaineena IT-tiedekunnassa
Tietojenkäsittelytieteiden laitos tarjoaa tietojärjestelmätieteiden opinnoista sivuainekokonaisuuksia. Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella tietojärjestelmätiedettä sivuaineenaan. Tietojärjestelmätieteen perus- ja aineopintoihin ei tarvitse hakea opinto-oikeutta.

Tietotekniikka

Tietotekniikka sivuaineena
Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopinto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

Yleistä

Yleistä tietoa IT-tiedekunnan tarjoamista sivuainekokonaisuuksista
Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella sivuaineina informaatioteknologian tiedekunnassa tarjolla olevat perus- ja aineopinnot. Syventävät opinnot ovat joko vapaita tai niiden suoritusoikeutta voi hakea tiedekunnalta. Opintokokonaisuuksien lisäksi voi suorittaa yksittäisiä kursseja. Yksittäisiä syventäviä kursseja voi suorittaa sopimalla asiasta asianomaisen opettajan kanssa.