Opiskelijan ohjeet

Opintojen suunnittelu

Viimeisin muutos torstai 19. tammikuuta 2017, 10.23
IT-tiedekunnan sähköinen opinto-opas
Tässä osiossa…

AHOT ja korvaavuudet

AHOT ja korvaavuudet
AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aikaisempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa.

JOO-opinnot

JOO-opinnot
JOO-opinnot

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen
Kansainväliset valmiudet ovat olennainen osa akateemista ja ammatillista osaamista, ja osa-alue, jota työnantajat erityisesti IT-alalla arvostavat korkealle, joten kansainvälistymisen edistäminen jo opiskeluvaiheessa on tärkeää.

Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus

Opettajankelpoisuus ja vastaavuustodistus
Tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen suoritettuaan opiskelija saa muodollisen kelpoisuuden toimia perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietotekniikan aineenopettajana.

Sivuaineet

IT-tiedekunnan opiskelijoiden sivuaineet
Sivuainevalinnoilla kukin opiskelija voi profiloida tutkintoaan ja rakentaa siitä itsensä näköisen. Sivuainevalinnan perusteena voivat olla esimerkiksi omat urasuunnitelmat tai harrastukset.

Viestintä- ja kieliopinnot

Viestintä- ja kieliopinnot
Informaatioteknologia on kansainvälinen ala. Hankkimalla vahvat ja monipuoliset viestintä- ja kielitaidot edistät sekä sijoittumistasi työmarkkinoille että työskentelyä monikulttuurisessa työyhteisössä kotimaassa ja ulkomailla.

eHOPS

Mikä on HOPS ja eHOPS?
Jyväskylän yliopistossa kaikki opintonsa aloittavat tutkinto-opiskelijat tekevät itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Sen tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä.