Informaatioteknologian tiedekunta

Informaatioteknologian tiedekunta

Viimeisin muutos tiistai 04. heinäkuuta 2017, 11.05
Jvväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen vanhin ja suurin. Tietojenkäsittelyoppia on opiskeltu Jyväskylän yliopistossa jo vuodesta 1967 alkaen. Nykymuotoinen IT-tiedekunta perustettiin 1998.

Tiedekunnassa on kaksi opetukseen ja tutkimukseen keskittyvää pääsuuntausta: tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka. Tiedekunnan dekaanina toimii professori Pekka Neittaanmäki ja varadekaanina professori Timo Tiihonen.

IT-tiedekunnan missio

Informaatioteknologian tiedekunta vastaa kehittyvän informaatioteknologian sekä digitalisoitumisen tuomiin tutkimus- ja koulutushaasteisiin. Tiedekunta yhdistää kokonaisvaltaisesti teknologian, informaation, organisaatioiden ja liiketoiminnan sekä ihmisen näkökulmat niin tutkimuksessa, koulutuksessa kuin sidosryhmäyhteistyössä.

Kouluttaa informaatioteknologian laaja-alaisia ja kansainvälisiä osaajia sekä kauppatieteellisellä että luonnontieteellisellä koulutusalalla.

IT-tiedekunnan visio

Informaatioteknologian tiedekunta on Suomen monipuolisin informaatioteknologia-alan yhtenäinen akateeminen yksikkö, jolla on kansainvälisesti tunnustettu omaleimainen profiili.

Esittely

IT-tiedekunnassa opiskelee 2 100 perustutkinto-opiskelijaa ja 150 jatko-opiskelijaa (10/2016). Henkilökuntaa on noin 180. Olemme tuloksekas tohtorikouluttaja ja kehittäneet toimivan maisteriklinikan. Olemme luoneet mallin opiskelijoiden toteuttamille IT-alan kehitysprojekteille sekä takaamme laadukkaan ohjelmoinnin perusopetuksen.

Tieteellinen laskenta kuuluu yliopiston kansainvälisesti merkittäviin vahvuusaloihin ja tietojärjestelmätiede puolestaan nouseviin vahvuuksiin. Tieteellisen laskennan alalla tiedekunta koordinoi valtakunnallista COMAS-tohtorikoulua. Tiedekunnan toiminnassa keskeistä on kiinteä yhteistyö lähioppiaineiden (mm. matemaattis-luonnontieteelliset ja taloustieteelliset oppiaineet) kanssa. Myös yhteistyö eri tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kanssa on vilkasta. 

Lue lisää IT-tiedekunnan historiasta.

Toimintakertomukset

Yliopiston sisäiset toimintakertomukset 2009-2015 tiedekunnan intrassa

Julkiset toimintakertomukset (2004-2012)

Lue lisää