Informaatioteknologian tiedekunta

Tutkimus informaatioteknologian tiedekunnassa

Viimeisin muutos torstai 23. helmikuuta 2017, 15.04

Tutkimustoiminta ja profiloituminen

Tietotekniikan tutkimus perustuu pääosin analyyttis-konstruktiivisten menetelmien käyttöön teknisestä, laskennallisesta, matemaattisesta tai pedagogisesta näkökulmasta.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkimuksessa tarkastellaan tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä neljästä näkökulmasta: teknologinen, ihmiskeskeinen, liiketoiminnallinen ja informaatiokeskeinen. Nämä näkökulmat muodostavat tietojenkäsittelytieteiden yleisen tehtävän: ymmärtää, kehittää, suunnitella ja hallita tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä sekä niiden vaikutuksia kokonaisvaltaisesti käyttökontekstissaan./p>

Tutkimusalueet

Informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pekka Neittaannäki on vahvistanut 31.1.2017 tiedekunnan päätutkimusalueiksi ja niiden pääedustajiksi seuraavat: Laskennallinen tiede: Tuomo Rossi (Raino Mäkinen, kv-toiminta Sergey Repin); Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka: Timo Hämäläinen (Tapani Ristaniemi); Tietojärjestelmätiede: Mikko Siponen (Tuure Tuunanen) sekä Human ICT + koulutusteknologia: Tommi Kärkkäinen (Pertti Saariluoma).

Tutkimus informaatioteknologian tiedekunnassa

1. Scientific Computing and Computation Engineering | Laskennalliset tieteet

   1. Computational Methodology
   2. Dynamical Systems and Technological Development
   3. Signal and Image Processing
   4. Optimization and Applications
   5. Cognitive Computing and Collective Intelligence

2. Software Engineering | Ohjelmistotekniikka

    1. Cosse
    2. Learning Research
    3. Programming Languages

  3. Communications Engineering | Tietoliikenne

    1. Network monitoring
    2. Signal Processing and Wireless Communications

  4. Information Systems | Tietojärjestelmät

  5. Education and Cognitive Science | Koulutusteknologia ja kognitiotiede

  6. Cyber Security | Kyberturvallisuus