Informaatioteknologian tiedekunta

Tutkimus informaatioteknologian tiedekunnassa

Viimeisin muutos torstai 16. maaliskuuta 2017, 13.53

Tutkimustoiminta ja profiloituminen

Tietotekniikan tutkimus perustuu pääosin analyyttis-konstruktiivisten menetelmien käyttöön teknisestä, laskennallisesta, matemaattisesta tai pedagogisesta näkökulmasta.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkimuksessa tarkastellaan tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä neljästä näkökulmasta: teknologinen, ihmiskeskeinen, liiketoiminnallinen ja informaatiokeskeinen. Nämä näkökulmat muodostavat tietojenkäsittelytieteiden yleisen tehtävän: ymmärtää, kehittää, suunnitella ja hallita tietojärjestelmiä ja tietojenkäsittelyä sekä niiden vaikutuksia kokonaisvaltaisesti käyttökontekstissaan.

Tutkimusalueet

Informaatioteknologian tiedekunnan dekaani Pekka Neittaannäki on vahvistanut 31.1.2017 tiedekunnan päätutkimusalueiksi ja niiden pääedustajiksi seuraavat: Laskennalliset tieteet: Tuomo Rossi (Raino Mäkinen, kv-toiminta Sergey Repin); Ohjelmistotekniikka: Timo Hämäläinen (Tapani Ristaniemi); Tietojärjestelmätiede: Mikko Siponen (Tuure Tuunanen) sekä Human ICT + koulutusteknologia: Tommi Kärkkäinen (Pertti Saariluoma). Kyberturvallisuuden tutkimus leikkaa kaikkia edellisiä tutkimusalueita.

Tutkimus informaatioteknologian tiedekunnassa

1. Scientific Computing and Computation Engineering | Laskennalliset tieteet

2. Software Engineering | Ohjelmistotekniikka

  • Cosse
  • Learning Research
  • Programming Languages

3. Network Management and Signal Processing | Tietoliikenne

4. Information Systems | Tietojärjestelmätiede

5. Cognitive Science and Education | Kognitiotiede ja koulutusteknologia

6. Cyber Security | Kyberturvallisuus