Informaatioteknologian tiedekunta

Jyväskylän yliopiston kyberosaamisella hyvä vastaanotto Euroopan puolustusvirasto EDA:ssa

Viimeisin muutos perjantai 09. kesäkuuta 2017, 16.29

Jyväskylän yliopisto esitteli kyberalan osaamistaan Euroopan puolustusvirastossa EDA:ssa Brysselissä torstaina. EDA:n järjestämässä kyberpuolustuksen akatemiapäivässä kutsupuheenvuoron esitti äskettäin kyberfyysisestä CBRNE-puolustuksesta väitellyt FT Jaana Kuula.

Euroopan komissio ja EDA pyrkivät vahvasti lisäämään kyberosaamista ja -kyvykkyyttä Euroopassa ja kohdentavat siihen merkittävän osan komission keskiviikkona julkaisemasta vuositasolla 500 miljoonan euron suuruisesta puolustustutkimukseen suunnatusta rahoituksesta. Myös puolustusalan henkilöstön osaamista pyritään kehittämään ja tähän voidaan käyttää muun muassa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta. Puolustustutkimuksessa komissio ja EDA haluavat myös lisätä puolustusviranomaisten ja yliopistojen välistä yhteistyötä ja yliopistoissa tehtävää puolustusalan tutkimusta. Kuulan mukaan suomalaisilla yliopistolla kuten kyberosaamisen edelläkävijäksi profiloituvalla Jyväskylän yliopistolla on tähän erinomaiset valmiudet.

Puheenvuorossaan Kuula esitteli Jyväskylän alueen kyberosaamisen ekosysteemiä, Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan kybertutkimusta ja koulutusta sekä kyberavaruuden esiinnousevia poikkileikkaavia piirteitä. EDA:n näkökulmasta Jyväskylän kyberpuolustusosaamisen ansioina nousi esiin etenkin IT-tiedekunnassa Euroopan mittakaavassa varhain alkanut ja jo vakiintunut maisterin ja tohtorintason kyberturvallisuuden koulutus, johon voidaan ottaa sekä siviili- että puolustusalan opiskelijoita. Muita kyberpuolustusosaamisen kannalta merkittäviä vahvuuksia Jyväskylässä ovat JAMK:in kyberpuolustuksen harjoitusympäristö sekä alueella sijaitsevat Puolustusvoimien yksiköt ja turvallisuusalan yritykset.

Kyberavaruuden esiinnousevina piirteinä Kuula korosti puheenvuorossaan erityisesti viranomaisten välistä yhteistoimintaa painottavan kokonaisvaltaisen lähestymistavan sekä kyberfyysisten järjestelmien ja laitteiden kuten erilaisten sensoreiden, IoT:n ja 5G-teknologian merkitystä kyberturvallisuuden kehittämiselle. Näiden tarve korostuu erityisesti äkillisesti syntyvissä vakavissa kriiseissä kuten terrori-iskuissa, joissa moniviranomaisyhteistyö ja nopea reagointikyky on välttämätöntä ja joihin tarvitaan uusia välitöntä valmiutta tuottavia teknologioita. Uusilla välineillä tulisi voida havaita ja tunnistaa esimerkiksi miehitetyillä ja miehittämättömillä laitteilla kuljetettavat ja puettavat uhkat, eliminoida ne elektronisesti sekä varoittaa välittömästi ympärillä olevia ihmisiä äkillisesti ilmenevästä suurimittaisesta vaarasta.

Tilaisuuden lopussa Kuula esitti EDA:lle kutsun järjestää seuraava tilaisuus vuoden 2018 touko-kesäkuussa Jyväskylässä, jolloin kaupungissa järjestetään myös kansainvälinen optiikan ja fotoniikan konferenssi OPD2018. EDA:n edustajat pitivät asiaa mahdollisena ja selvittävät asiaa.

Puolustusvoimia EDA:n tilaisuudessa edusti tietoverkkosodankäynnin tutkimusalajohtaja, komentaja Topi Tuukkanen Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta.

Lisätietoja:

FT, KTL Jaana Kuula, Jyväskylän yliopisto, IT-tiedekunta, p. 040-8053272, jaana.kuula@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,