Informaatioteknologian tiedekunta

Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyteen lisääntynyt

Viimeisin muutos tiistai 09. toukokuuta 2017, 10.07

Kahden viimeisen vuoden aikana on Jyväskylän alueen oppilaitoksissa tehty paljon innovaatioiden ja yrittäjyyden tukemiseksi. Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan onkin kasvanut erityisesti informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoiden joukossa.

Osana Tekesin rahoittamaa Accelerator Chain -hanketta, Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta uusi vuonna 2014 tehdyn Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja -selvityksen saadakseen tietää, onko opiskelijoiden kiinnostuksessa yrittäjyyttä kohtaan tapahtunut muutosta ja kuinka toteutetut toimenpiteet ovat opiskelijat tavoittaneet. Vuonna 2016 opiskelijakyselyyn vastasi yhteensä 665 opiskelijaa kaikista tiedekunnista. Lisäksi raporttia varten haastateltiin opiskelijayrittäjyyden parissa työskenteleviä henkilöitä.

Niin vuoden 2016 kuin vuoden 2014 kyselyn vastausten perusteella opiskelijoilta löytyy ideoita, halua monitieteiseen työskentelyyn ja kiinnostusta yrittäjyyteen. He tarvitsisivat ideoiden jatkokehittelyä varten erityisesti käytännön neuvoja, rahoitusta ja teknistä tukea sekä aikaa ja vertaistukea jo yrityksen perustaneilta. Samanhenkisistä, luotettavista ja työtä pelkäämättömistä henkilöistä koostuvat tiimit koettiin tärkeiksi, lisäksi tiimin jäseniltä toivottiin jonkin alan erityisosaamista sekä monitieteisyyttä. Ideointiin ja yrittäjyyteen liittyviltä kursseilta toivottiin erityisesti konkreettisia esimerkkejä ja käytännön tekemistä, luovaa työskentelyä, infotilaisuuksia yrittäjyyteen liittyvistä asioista sekä yrittäjyyteen kannustamista.

Opetushenkilökunta näki tulevaisuudessa kehittämisen mahdollisuuksia tiedekuntien välisessä yhteistyössä, vastuunjaossa ja opintotarjonnan viestimisessä opiskelijoille. Lisäksi olisi syytä pohtia keinoja, joilla yrittäjyysopinnot saataisiin integroitua sujuvaksi osaksi yliopistotutkintoa sekä yrittäjyyttä tukevan toiminnan jatkuvuus turvattua.

  • Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja - Opiskelijakyselyn tulokset, 2016 (pdf)
  • Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja - Opiskelijakyselyn tulokset, 2014 (pdf) 

Lisätietoja: 
Dekaani Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, 040 550 7005, 
Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,