Informaatioteknologian tiedekunta

FT Ilkka Pölönen tietotekniikan dosentiksi

Viimeisin muutos maanantai 12. joulukuuta 2016, 10.45

FT Ilkka Pölönen on nimitetty Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitoksen dosentiksi 30.11.2016 alkaen. Dosentuurin erityisalana on ”Spektrikuvantaminen ja sen sovellukset (eng. Spectralimaging and its applications)”.

Spektrikuvantaminen on tutkimusaiheena poikkitieteellinen, jossa mielenkiintoisten sovellusten näkökulmasta yhdistyvät monet tietotekniikan laitoksen vahvuusaloista. Spektrikuvissa itsessään yhdistyy kuvan-ja signaalinprosessointi, mutta myös korkeaulotteiset data-avaruudet. Spektrikuvien analysoinnin taustalla ovat mallintaminen ja simulointi, mutta siihen liittyy myös monet muut tietotekniikan laitoksella tutkittavat laskennalliset menetelmät optimoinnista osittaisdifferentiaaliyhtälöiden nopeaan ratkaisemiseen. 

– Oma tutkimukseni keskittyy spektrikuvantamissovellusten ympärillä tehtävään menetelmäkehitykseen. Yhdessä muiden laboratorioon yhteydessä olevien tutkijoiden kanssa kehitämme menetelmiä sekä itse kuvantamisen parantamiseenettä kuvatun datan jalostamiseen eri sovelluksiin. 

FT Ilkka Pölönen on väitellyt tietotekniikasta Jyväskylän yliopistossa vuonna 2013, väitöstyön aiheena oli ”Discovering knowledge in various applications with a novel hyperspectralimager”. Väitöksen jälkeen Pölösen julkaisutoiminta on ollut aktiivista. Hän on kirjoittajana 19 vertaisarvioidussa artikkelissa. Lisäksi Pölönen ohjaa parhaillaan kolmea väitöskirjaa, jotka käsittelevät laskennallisia menetelmiä spektrikuvantamisen sovelluksiin. Pölönen on ohjannut aihepiiristä myös kolme gradua ja parhaillaan yksi gradu on ohjauksen alla. Lisäksi hän on antanut opetusta spektrikuvantamisesta.

Tällä hetkellä Pölönen työskentelee tutkijatohtorina tietotekniikan laitoksella. Pölösellä on johdettavanaan tutkimuskokonaisuuksia ja hän julkaisee aktiivisesti niihin liittyviä tuloksia. Pölösen tutkimusalaa on sovellettu mm. ilmavalokuvaukseen, ympäristön monitorointiin ja lääketieteellisiin sovelluksiin. Pölönen koordinoi tietotekniikan laitoksella toimivaa spektrikuvantamislaboratoriota. Pölönen toimii myös ISPRS:n (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) spektrikuvien analysointityöryhmän sihteerinä.

– Dosentuuri tuo lisäarvoa laitoksella toimivalle spektrikuvantamislaboratoriolle ja parantaa mahdollisuuksia saada laboratoriolle ja siten laitokselle kilpailtua ulkopuolista tutkimusrahoitusta, iloitsee dekaani Pekka Neittaanmäki.

Lisätietoja: 
Dekaani Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi040 550 7005