Informaatioteknologian tiedekunta

Jyväskylän yrityspalvelut vaikeasti saavutettuja ja hajanaisia

Viimeisin muutos perjantai 05. toukokuuta 2017, 15.54

Oulun yliopiston tekemässä tutkimuksessa vertailtiin teknologiayritysten kasvun erityispiirteitä Oulussa ja Jyväskylässä. Tutkimuksessa mukana olleet jyväskyläläiset yritykset pitävät Jyväskylän yrityspalveluiden tarjontaa vaikeasti saavutettavaa ja hajanaista. Oululaisten teknologiayritysten johto puolestaan arvioi Oulun kaupungin liiketoimintaympäristön hyväksi. Oulun kaupungin etuja ovat laajat toimijaverkostot ja toimivat yrityspalvelut, jotka ovat tunnettuja myös Jyväskylässä.

Teknologiayritysten kasvun erityispiirteiden lisäksi tutkimuksessa vertailtiin liiketoimintaympäristöjä haastattelemalla yritysten johtohenkilöstöä Oulussa ja Jyväskylässä. Tutkimukseen valittiin mukaan korkeintaan 15 vuotta toimineita kasvussaan onnistuneita teknologiayrityksiä. Tätä päivää kuvastaa se, että monet haastateltavista yrityksistä profiloituvat teknologian rinnalla korkean asiantuntijaosaamisen ja teknologiapalvelujen kautta. Yritysten perinteinen jako teknologia- ja palveluyrityksiin muuttuu, kun yritykset monipuolistavat liiketoimintaansa kehittyneillä palveluliiketoimintamalleilla.

Tutkimuksen keskeinen havainto on, että teknologiayritykset perustettiin mieluiten yrittäjän omalle asuinpaikkakunnalle. Myöskään teknologia-alan osaajat eivät ole halukkaita muuttamaan eri puolelle maata työn perässä, mikä vaikeuttaa heidän ja työtä tarjoavien yritysten kohtaamista. Hallinnollisiin tehtäviin hakijoita on saatavilla helpommin, mutta yrityksillä on haasteita varsinkin teknologiaosaajien ja myyntitehtäviin sitoutuneiden osaajien rekrytoinnissa.

-Tutkimuksemme vahvistaa käsitystä, että Jyväskyläläisissä yrityksissä nähdään tarvetta teknologia-alojen yliopistokoulutetuille. Alueella tarvitaan jatkossa myös uusia kasvuhakuisia ja vientiin tähtääviä teknologiayrityksiä. Yksi edellytyksistä on vahva teknologiaosaajien koulutus, kertoo Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan teknologialiiketoiminnan dosentti Matti Muhos.

Lisätietoja:
Matti Muhos, Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan dosentti; Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin tutkimusjohtaja, matti.muhos@oulu.fi,  puh. 0400 407 590 
Tutkimusraportti (pdf)