Informaatioteknologian tiedekunta

Jyväskylän yliopiston ja IBM:n yhteistyö tiivistyy

Viimeisin muutos torstai 02. helmikuuta 2017, 10.40

Datan tehokkaasta hyödyntämisestä uusi avaintekijä SOTE-uudistukseen

Yhteistyöhanke tuottaa tietoa siitä, kuinka uusi kognitiivisen tietojenkäsittelyn teknologia edesauttaa kansallisessa digitalisaatioon pohjautuvassa SOTE-järjestelmässä saavuttamaan merkittävää toiminnan tehostumista, palvelujen parantumista ja kokonaissäästöjä. Tavoitteena on nostaa Suomi uudelle tasolle soveltamalla IBM Watson kognitiivista teknologiaa.

Nyt käynnistyy vaihe 1, jonka budjetti on 2,8 miljoonaa euroa. Tästä Tekesin rahoitusosuus on 70 %, muut rahoittajat ovat Jyväskylän yliopisto, Sitra, Keski-Suomen liitto ja Jyväskylän kaupunki.

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston, IBM:n, KSSHP:n, Sitran, Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä. IBM tarjoaa tukeaan Jyväskylän yliopiston tutkijoille SOTE-datan analysoinnissa kognitiivisella tietojenkäsittelyllä. Lisäksi Jyväskylän yliopisto analysoi IBM:n datan pohjalta tuottamaa tietoa ja ratkaisuja omilla tutkimuksillaan ja testeillään.

”Yhtenä case tapauksena tutkitaan kognitiivisen tietojenkäsittelyn soveltuvuutta sairaalan toiminnan tehostamiseen juuri ajankohtaisessa KSSHP:n uudessa sairaalassa, joka on Suomen ensimmäinen digitaalinen sairaala”, toteaa dekaani Pekka Neittaanmäki ja toivoo, että ”hankkeessa syntyvä tutkimustyö antaa tärkeää tietoa uuden sukupolven Keski-Suomen Sairaala Novan suunnitteluun ja kehitykseen.”

Sairaanhoitopiirin johtaja ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Kinnunen toteaa, että ”IBM:n kehittämät kognitiiviset tietojenkäsittelyn sovellutukset mahdollistavat jo nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarantojen aivan uudenlaisen hyödyntämisen sekä väestötason palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa että yksilötason palveluratkaisujen suunnittelussa. Kilpailutettavat uudet potilas- ja asiakastietojärjestelmät avaavat lisää mahdollisuuksia hyvinkin pitkälle menevään yksilön hoito- ja palvelusuunnitelmien rakentamiseen.”

”Jyväskylän yliopisto ja IBM ovat jo aiemmin solmineet kumppanuuden kognitiivisen tietojenkäsittelyn tuntemuksen ja osaamisen edistämiseksi Suomessa. Yhteistyö on ollut hyvin tuloksellista. Olemme iloisia saadessamme ottaa seuraavan askeleen eteenpäin kumppanuudessamme, onhan informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa yksi strategiamme painoaloista”, sanoo yliopiston rehtori Matti Manninen.

”Tavoitteemme on nostaa Suomi maailmanlaajuisesti digitaalisen ja kognitiivisen terveydenhuollon kehityksen kärkeen, ja yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa on meille konkreettinen ja merkittävä esimerkki. Olemme ylpeitä, että suomalainen yliopisto on näin edistyksellinen. Sen lisäksi, että Jyväskylän yliopisto investoi kognitiivisen teknologian koulutukseen, he panostavat esimerkillisesti ennakoivan terveydenhuollon kehittämiseen”, iloitsee Suomen IBM:n toimitusjohtaja Mirva Antila.

”Nyt käynnistyvä hanke on suuri askel kognitiivisen tietojenkäsittelyteknologian hyödyntämisen jalkauttamisessa Suomeen”, sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini. ”On merkittävää, että hankkeella edistetään tekoälyn hyödyntäjien ekosysteemin syntymistä ja siten pitkällä aikavälillä suomalaisten yritysten liiketoiminnan kasvua.”

”Yhteistyö on konkreettinen osoitus pitkäjänteisestä työstä, mitä Jyväskylässä on tehty informaatioteknologian ja sitä läpileikkaavien alojen, kuten tässä terveydenhuollon saralla. Olemme ylpeitä ja iloisia yhteistyön aloituksesta ja toivotamme IBM:n lämpimästi tervetulleeksi tekemään yhä tiiviimpää yhteistyötä kanssamme”, kommentoi Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Lisätietoja:
Dekaani Pekka Neittaanmäki, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, p. 040 550 7005

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,