Informaatioteknologian tiedekunta

Kansainvälinen yhteistyö

Viimeisin muutos torstai 26. helmikuuta 2015, 13.56
IT-tiedekunta tekee aktiivista kansainvälistä yhteistyötä niin tutkimuksen kuin opetuksenkin alueilla. Henkilöstöömme kuuluu kv-asiantuntijoita opettajina, tutkijoina ja jatko-opiskelijoina. Opiskelijoillemme on tarjolla erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla, opintojen tai harjoittelun muodossa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme hankkimaan kansainvälistä kokemusta sekä kohentamaan kielitaitojaan.

Yhteistyösopimukset

Henkilökunnan kansainvälistymismahdollisuudet

Kansainväliset maisteri- ja tohtorikoulutukset

Tiedekunnassamme on kolme aktiivista, kv-maisterikoulutusta. TKTL:n Service Innovation and Management (SIM) -maisterikoulutus sekä TTL:n Web Intelligence and Service Engineering -maisterikoulus aloittivat vuonna 2013 ja opiskelijoita ohjelmissa on n. 20 eri maasta. Vuonna 2014 aloitti ensimmäinen kansainvälinen maisteritason yhteistutkinto-ohjelmamme Software Engineering and Service Design (SESD), joka järjestetään yhteistyössä pietarilaisen ITMO.n kanssa.

Vuonna 2007 perustettu Mobile Technology and Business (Motebu), joka oli molempien laitosten yhteinen ohjelma, näki viimeisen sisäänottonsa 2012, mutta toki motebulaisia on yhä opiskelijoinamme.

Tiedekunnalla on myöskin tohtoritason yhteistutkinto-ohjelma Joint Doctoral Programme in Computer Science, Cognitive Science and Information Systems venäläisen ITMO:n kanssa. Vastuuprofessorina ohjelmalle toimii Jari Veijalainen.

  Service Innovation and Management (SIM)

  TKTL:n englanninkielisen Service Innovation and Management (SIM) -maisterikoulutuksen keskiössä ovat kansainvälisten IT-pohjaisten palveluinnovaatioiden suunnittelu sekä johtaminen. Keskeistä on asiakkaan palvelukokemus ja palvelukeskeisen logiikan ymmärrys palveluiden toteutuksessa. Opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja johtamaan liiketoimintaprosesseja sekä ymmärtämään erilaisten palveluekosysteemien ja alustojen toimintaa. He myös hallitsevat alan viimeisimmän teknologian työkaluineen.

  Pääaineena palveluinnovaatioiden opiskelijoilla on tietojärjestelmätieteet, ja opinnot johtavat kauppatieteiden maisterin tutkintoon.

  Lisätietoja:  www.jyu.fi/sim / vastuuprofessori Tuure Tuunanen

  Web Intelligence and Service Engineering (WISE)

  TTL:n Web Intelligence and Service Engineering -maisterikoulutus keskittyy älykkäiden yhteen sovitettavien sovellusten suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutusohjelman myötä opiskelijat osaavat muun muassa yhdistää suunnittelemansa ohjelmistot vapaasti tarjolla olevaan tietoon sekä hahmottamaan näin ratkaisuja niin julkisen kuin yksityisen sektorin ongelmiin. He osaavat myös soveltaa tietotaitoaan erilaisten teknologioiden sekä työkalujen yhteensovittamiseen. Filosofian maistereiksi (FM) valmistuvien opiskelijoiden pääaine on tietotekniikka. Koulutusohjelmasta valmistuvat asiantuntijat voivat työllistyä esimerkiksi ohjelmistotuotantoon sekä erilaisten verkkopalveluiden tuotannon ammattilaisiksi.

  Lisätietoja: www.jyu.fi/wise / vastuuprofessori Vagan Terziyan


  Double Degree Master’s Programme in Software Engineering and Service Design (SESD) with ITMO University

  Software Engineering and Service Design (SESD) -maisterikoulutus tarjotaan yhteistutkintona venäläisen Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics (Faculty of Information Technologies and Programming) -ylipoiston, eli ITMO:n kanssa. FM-tutkinnon suorittavien tulee suorittaa omien kurssien lisäksi viestintä- ja kieliopintoja ja lisäksi he suorittavat pääaineopintoihin
  sisältyvinä opintoina 34 opintopistettä ITMO:n järjestämiä kursseja.

  Lisätietoja: SESD / vastuuprofessori Jari Veijalainen

   

  Hyödyllisiä linkkejä kansainvälistymisen tueksi

  Opiskelijan kansainvälistyminen

  Lue myös, millaisia kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoillemme on tarjolla mm. opiskelijavaihdon tai ulkomaisen harjoittelun kautta!

   Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö IT-tiedekunnassa

   Hallintoamanuenssi - Kansainväliset asiat: Niina Ormshaw

   Kansainvälisistä asioista vastaava hallintoamanuenssi neuvoo opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihtoon, kansainväliseen harjoitteluun ja kotikansainvälistymiseen liittyvissä asioissa.

   Kansainvälisten palveluiden Ulla Sällinen (040 805 4335, T-rakennus 253.2) neuvoo henkilöstöliikkuvuuden rahoitukseen liittyvissä asioissa.