Informaatioteknologian tiedekunta

Jeronen Juha, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Viimeisin muutos torstai 14. syyskuuta 2017, 15.23
Laskennalliset tieteet / Scientific computing
Sähköposti:
juha.jeronen@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 805 3268
Huone:
AgC 422.1

Tutkin stabiilisuutta eli vakautta mekaniikassa, keskittyen erityisesti osittaisdifferentiaaliyhtälömalleihin. Aihe on tärkeä etenkin prosessiteollisuudessa. Ymmärtämällä paperirainan stabiilisuuskäyttäytyminen paperikoneessa, voidaan välttää epävakauden aiheuttama rainan katkeaminen ja sitä kautta merkittävät taloudelliset tappiot.

I investigate stability in mechanics, concentrating on partial differential equation models. The topic is important especially in the process industry. By understanding the stability behaviour of paper in a paper machine, one avoids web breaks caused by instability, and consequently prevents significant economic losses.

Yhteystietohaku