Informaatioteknologian tiedekunta

Mönkölä Sanna, Yliopistonopettaja / University Teacher

Viimeisin muutos tiistai 10. lokakuuta 2017, 12.38
Tietotekniikka / Mathematical Information Technology
Puhelinnumero:
+358 40 805 3283
Huone:
AgC 424.1

Aaltoyhtälöiden ratkaisemiseen kehitettyjä tehokkaita numeerisia menetelmiä käytetään tietokonesimuloinnissa, jonka avulla (esim. akustisia, elastisia, sähkömagneettisia, kvanttimekaanisia) ilmiöitä voidaan testata nopeammin, kustannustehokkaammin ja turvallisemmin kuin kokeellisissa testeissä.

Efficient numerical methods for (e.g. acoustic, elastic, electromagnetic, quantum) wave equations are applied in computer simulations providing a safe, fast and cost-efficient alternative to experimental tests.

Tutkimusintressit

  • aaltoliikkeen eteneminen, laskennallinen akustiikka ja sähkömagnetiikkakytketyt ongelmat
  • nesteen ja kiinteän aineen välinen vuorovaikutus
  • korkeamman asteen diskretointimenetelmät
  • tehokkaat numeeriset ratkaisumenetelmät ODY-malleille

Opetus

  • TIEP175 Tietokoneavusteinen laskenta ja visualisointi
  • TIEP176 Diskreettien rakenteiden käytännön sovellukset
  • TIEP181 Johdatus tietokoneavusteiseen matematiikkaan
  • TIEA301 Kandidaattiseminaari

Julkaisuluettelo

Yhteystietohaku