Informaatioteknologian tiedekunta

Myllykoski Mirko, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Viimeisin muutos maanantai 27. helmikuuta 2017, 16.58
Laskennalliset tieteet / Scientific computing
Puhelinnumero:
+358 40 176 2439

Tulevaisuuden laskenta-alustat tulevat todennäköisesti olemaan heterogeenisia eli koostumaan usean tyyppisistä laskentaa suorittavista yksiköistä. Tällöin ohjelmakoodin kirjoittaminen tulee varsin aikaavieväksi. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä ohjelmakoodin automaattiseen generoimiseen heterogeenisille laskenta-alustoille.

Future computing platforms are likely to be heterogeneous, i.e., the platforms consist of several types of computing units. This means that the process of writing the program code is going to be very time-consuming. The aim of the research is to develop methods to automatically generate program codes for heterogeneous computing platforms.

Yhteystietohaku