IT-palvelut

Sähköpostien siirto uuteen Exchange 2016 -järjestelmään on alkanut

Käyttäjien sähköpostilaatikoiden siirto uuteen Exchange 2016 sähköpostijärjestelmään alkaa 13.7. ja kestää lokakuuhun asti.

Palvelutoiminnan muutostiedote

Käyttäjien sähköpostilaatikoiden siirto uuteen Exchange 2016 sähköpostijärjestelmään alkaa 13.7. ja kestää lokakuuhun asti. Siirto tehdään läpinäkyvästi ylläpidon toimesta, jolloin sähköposti on koko siirron ajan käytettävissä.

Siirron valmistuttua käyttäjää pyydetään kirjautumaan sähköpostiohjelmaan (esim. Outlook tai Thunderbird) uudestaan, mikäli käyttäjä on ollut siirron ajan kirjautuneena. Samassa yhteydessä sähköpostin selainkäyttöliittymä (OWA) muuttuu uudennäköiseksi.

Mikäli siirron jälkeen on ongelmia kirjautumisessa sähköpostiisi, käynnistä ensimmäisenä Outlook (tai muu sähköpostiohjelma) uudestaan. Jos se ei auta, kokeile vielä käynnistää työasema tai päätelaite uudelleen. Jos siitäkään ei ole apua, ota yhteys joko lähitukeen tai palvelupisteeseen.

HUOM! Ylläpitäjät tai IT-palveluiden henkilökunta ei kysy tunnuksia, sähköpostiosoitteita tai salasanoja missään päivityksen vaiheessa!!!

Lisätietoa ja ohjeita projektisivultahttps://www.jyu.fi/itp/projektit/exchange2016

HUOM! Käyttäjiltä ei tulla kyselemään tunnuksia, sähköpostiosoitteita tai salasanoja missään päivityksen vaiheessa!

Pahoittelemme toiminnalle aiheutuvaa häiriötä.

Yhteystiedot: Jyväskylän yliopisto / IT-palvelut
Puhelin: 014 - 260 3600
Sähköposti: palvelupiste@jyu.fi
WWW-sivut: https://www.jyu.fi/itp

 

ENGLISH

Email migration to the new Exchange 2016 system has started

The transfer of user mailboxes to the new Exchange 2016 email system begins on 13 July, and will last until October. The transfer is done transparently through maintenance, whereby e-mail is available for the entire transfer period.

Upon completion, the user is requested to log in to the email program (eg Outlook or Thunderbird) again if the user has been logged on during the transfer. At the same time, the e-mail browser interface (OWA) will have a new appearance.

If you have any problems logging in to your email after the transfer, restart Outlook (or other mail client) again. If it does not work, try restarting the workstation or terminal again. If it does not help, contact either the local support or the service point.

NOTE! Administrators or IT staff do not ask for any IDs, email addresses, or passwords at any stage of upgrade!!!

We apologise for possible inconveniences.

Contact: University of Jyväskylä / IT Services
Telephone: 014 - 260 3600
Email: palvelupiste@jyu.fi
At the web: https://www.jyu.fi/itp/en