IT-palvelut

Henkilökunnan sähköposti toimii

Henkilökunnan sähköposti toimii jälleen. Sähköpostia voi käyttää normaalisti.

Häiriötilanteen aikana tulleet sähköpostit on toimitettu vähitellen käyttäjille. Mikäli jostain syystä yksittäistä sähköpostiviestiä ei ole saatu toimitettua yliopiston sähköpostiosoitteeseen, viestin lähettäjä on tällöin saanut siitä erillisen sähköposti-ilmoituksen.

Huomaathan:

1. Jos et pääse kirjautumaan sähköpostiisi selaimella osoitteessa https://email.jyu.fi, sinun on ensin tyhjennettävä selaimen tallentamat evästeet (cookies). Joissain selaimissa (esim. Firefox ja Chrome) riittää, että poistat email.jyu.fi -palveluun liittyvät evästeet. Ohjeita evästeiden poistamiseen eri selaimissa: Firefox, Chrome, Safari (iPad & iPhone), Safari (MacOS), Internet Explorer. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä lähitukeen.

2. Joillekin käyttäjille on saattanut tulla ilmoitus sähköpostilaatikon tilan loppumisesta. Ilmoitus on virheellinen ja sen voi jättää huomiotta.

3. Osassa katkon aikana tulleista sähköposteista aikaleimat voivat näkyä väärin.

4. Outlookin ja email.jyu.fi -palvelun hakutoiminto ei tällä hetkellä välttämättä löydä kaikkia viestejä. Hakujen tulos laajenee jatkuvasti tietokantojen indeksoinnin edetessä.

Sähköpostin käytössä voi olla normaalia pidempiä viiveitä. Mahdollisissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä alueesi lähitukeen. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan priorisoimaan sähköpostiin liittyviä tukipyyntöjä. Yhteystiedot sivulla: https://www.jyu.fi/itp/palvelut/lahituki

Korjaavia jälkitoimia sähköpostijärjestelmän osalta jatketaan tarvittaessa edelleen.

Mitä tapahtui?

Yliopiston sähköpostipalvelu lakkasi toimimasta keskiviikkona 11.10.2017 klo 5:30. Keskiviikkona 11.10. havaittiin myös työasemien jumittumisia.

Automaattisesti sähköpostipalvelimelle asentunut pakollinen tietoturvapäivitys oli viallinen. Tämä aiheutti käyttöjärjestelmän ja sähköpostijärjestelmän rikkoutumisen tilaan, jossa järjestelmät eivät käynnistyneet. Ympäristö on rakennettu vikasietoiseksi, mutta tässä tapauksessa sama rikkoontuminen tapahtui kaikissa postijärjestelmän varmennetuissa palveluissa.

Sama tietoturvapäivitys asentui automaattisesti (11.10.) myös osaan Windows 10 –työasemista, aiheuttaen lähes vastaavan vikatilanteen.

Korjaustoimenpiteiden kulku

1. Sähköpostijärjestelmä

Ensimmäisenä vikapäivänä todettiin, että ongelman aiheutti viallinen kriittinen tietoturvapäivitys, jonka vaikutukset eivät olleet vielä maailmanlaajuisesti selvillä. Päivitystä ei pystytty onnistuneesti perumaan, jonka seurauksena järjestelmät olivat toimimattomassa tilassa.

Vaiheittaisesti etenevien korjausten myötä selvisi, että järjestelmästä oli rikkoutunut useita päällekkäisiä järjestelmäkomponentteja. Tämän seurauksena aloitettiin koko järjestelmän palauttamiseen liittyvät toimenpiteet vaiheittain toimittajan tuella.

Sähköpostijärjestelmässä olevan massiivisen tietomäärän käsittely korjaustoimien aikana vei poikkeuksellisen paljon aikaa.

Sähköpostijärjestelmä saatiin toimivaksi 15.10. klo. 21:00

Toimenpiteiden aikaväli: 11. - 15.10.2017 (24/7)

2. Työasemat

IT-palveluiden havaittua ongelman viallinen päivitys poistettiin työasemista keskitetysti ja jo jumiutuneet työasemat korjattiin manuaalisesti yksitellen saatujen ilmoitusten perusteella.

Kokonaisuudessaan ongelma koski n. 800 työasemaa, jumiutuneiden työasemien määrän jäädessä kymmeniin tapauksiin.

Valtaosa työasemista saatiin korjattua 12.10. klo. 16:00 mennessä.

Toimenpiteiden aikaväli: 11. - 12.10.2017

Mitä tapahtuu tämän jälkeen?

Ongelman ratkettua analysoidaan koko tapahtumaketju, prosessit ja käytännöt, teknologiat ja toimittajayhteistyö.

Pahoittelemme toiminnalle aiheutunutta häiriötä ja kiitämme saamastamme tuesta tilanteen selvittämiseksi.


Yhteystiedot: Jyväskylän yliopisto / IT-palvelut
Puhelin: 014 260 3600
Sähköposti: palvelupiste@jyu.fi
Kotisivu: https://www.jyu.fi/itp