IT-palvelut

Postilistan ylläpito

Postilistan ylläpito

Postilistan nimi ja vakioteksti viestiin

Postilistalle lähetettyjen viestien Subject- eli aiheriville Mailman lisää tunnuksen, joka ilmoittaa vastaanottajille miltä postilistalta viesti tulee, esimerkiksi:

Subject: [jyu-linux] Kukahan tietäisi...

Oletuksena on, että tunnusteksti on sama kuin postilistan nimi. Tunnustekstin ei kuitenkaan tule olla pitkä, koska sen pituus supistaa viestin otsikkoriville mahtuvan tekstin pituutta.

Viestien loppuun Mailman liittää ylläpitäjän haluaman vakiotekstin (Footer), jossa voi olla esimerkiksi linkki listan www-sivuun, eroamisohjeita jne. Myös viestien alkuun saa vakiotekstin (Header).

Miten ylläpitäjä voi tehdä "HÄTÄPYSÄYTYKSEN" listan viesteille?

Ylläpitosivulla (General options) on optio "Emergency moderation of all list traffic." (suomenkielisellä listalla jotain: Hätäylläpito...) klikkaa "Yes" ja sitten "Submit Your Changes" niin sen jälkeen kaikki listalle lähetetyt viestit pidätetään, kunnes ylläpitäjä päästää ne erikseen listalle jakeluun.

Miten lisään ja poistan osoitteita ylläpitäjänä?

Listan ylläpitäjänä voit tehdä asioita listan jäsenen puolesta ja käyttää tarvittaessa admin-salasanaa jäsenen salasanan sijasta.

Kätevämpää on kuitenkin tehdä lisäykset ja poistot admin-sivulla "Membership Management":

  • LISÄYS: Laita lisättävät osoitteet (1 tai useampia) teksti-ikkunaan "Mass Subscribtion" (1 kpl/rivi) ja klikkaa "Submit Your Changes". Osoitteet voi myös ottaa tiedostosta.
  • POISTO: "Membership List"-taulukossa ruksaa poistettaville osoitteille "unsub"-valinta ja klikkaa "Submit Your Changes" . TAI käytä sivua "Mass Removal", jossa voi luetella tai ottaa tiedostosta poistettavat osoitteet.
  • KUTSU: Listalle voi myös kutsua jäseniä sivulla "Mass Subscription" samoin kuin LISÄYS edellä, mutta ruksaamalla Invite eikä Subscribe. Kutsutuilta Mailman kysyy halukkuuden sähköpostilla.

LISÄYS-vaihtoehdossa osoitteet menevät heti listalle ilman vahvistuspyyntöjä. LISÄYS- ja KUTSU-menetelmissä voi ilmoitusviestiin myös lisätä halutun tekstin. Lisättävissä osoitteissa voi olla myös nimiosa kuten esim.

Matti Meikäläinen <matti@jotain.fi>
"Matti Meikäläinen" matti@jotain.fi
matti@jotain.fi (Matti Meikäläinen)

Tällöin nimiosa kirjataan listalle ko. osoitteen nimikenttään.

Unix-koneiden jalava, tukki ja kanto (samoin poistuneiden itu ja silmu ja verso) osoitteiden perusmuoto on tunnus@jyu.fi. Siis osoitteisiin ei pidä laittaa em. koneiden nimiä eikä cc.jyu.fi tai st.jyu.fi.

Miten ylläpitäjänä rajaan ketkä saavat postittaa viestejä listalle?

Suositeltavaa on rajoittaa postaus vain listan jäsenten oikeudeksi. Se on myös oletuksena voimassa uusilla listoilla. Asetus on:

Admin-sivulla "Privacy options"/"Sender filters" (http://lists.jyu.fi/mailman/admin/listannimi/privacy/sender) optio "Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined." valinta "Hold".

Tarkoittaa siis, että listan ulkopuolisista osoitteista tulevat viestit pidätetään, eikä sallita menemään suoraan listalle. Ylläpitäjä voi päästää pidätetyt viestit tai hylätä ne.

Tästä voi tulla ongelma, jos joku yrittää postittaa eri osoitteesta kuin mikä on listalla (esim. listalla on mmeikala@jyu.fi ja viestin lähettäjäosoite on matti.meikalainen@jyu.fi). Tällöin Mailmanin kannalta postittaja on listan ulkopuolinen.

Sallittuja postittajia (ulkopuolisia, tai vaihtoehtoisia muotoja jäsenten osoitteista) voi lisätä kohtaan "List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted." Siihen voi laittaa myös niinsanotun regexp-määrityksen, jolla voidaan sallia osoitteita joissa on tietty merkkijono. Esimerkiksi jyu.fi-loppuiset osoitteet sallitaan regexp:illä:

^.*jyu\.fi$

Tarkasti vain yliopiston domainiin jyu.fi kuuluvat osoitteet sallitaan:

^.*[@.]jyu\.fi$

Listan jäsenosoitteiden postitusoikeutta säädellään ns. moderointiasetuksilla. Jäsenlistassa ("Membersip Management"/"Membersip List") kullakin osoitteella on mod-valinta. Jos se on ruksattu, niin ko. osoitteesta ei voi postata suoraan listalle. Jäsenlistan alapuolella on kohta, missä kaikien listan jäsenten moderointiasetukset voi kääntää kerralla päälle (tai pois). Tätä toimintaa kannattaa varoa, jos ennestään on mod-asetuksilla määritelty postausoikeus vain osalle listalaisista. Varalta voi olla hyvä laittaa myös listalle kuuluvat postittajat kohtaan, jossa postaukset sallitaan listan ulkopuolisille. (Katso edellä: "List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted.")