IT-palvelut

Yleista postilistoista

IT-palveluissa sähköpostilistoja hoidetaan Mailman-ohjelmistolla, jota hallitaan pääasiassa www-sivujen kautta.

IT-palveluissa sähköpostilistoja hoidetaan Mailman-ohjelmistolla, jota hallitaan pääasiassa www-sivujen kautta.

Mailman-ohjelmiston versio on 2.1.9 . Myös Korppi-järjestelmässä on postilistapalvelu. Lisätietoja siitä https://korppi.jyu.fi/kotka/help/postilistat.js.

Mitä tekee Mailman?

Mailman jakelee listan osoitteeseen lähetetyn sähköpostin kaikkiin listan jäsenosoitteisiin.

Postituksen lisäksi Mailman-ohjelma tekee mm.

  • arkistot, joista viestejä voi hakea jälkeenpäin,
  • kootut viestit (digest), jolloin tilaaja saa postilistoille lähetetyt viestit koottuina lähetyksinä esim. kerran päivässä.
  • viestinvälityksen listojen ja news-keskusteluryhmien (Usenet groups) kesken

Mailman-listoja voidaan käyttää eri tavoin optioilla säädettynä esimerkiksi keskustelufoorumeina, tiedotteiden jakeluun, tekstien keräilyyn ja palveluosoitteiden (roolialiakset tms.) postien jakeluun vaihteleviin käsittelijäosoitteisiin.

Miten saan lisätietoja postilistoista?

Julkisten Mailman-listojen hakemisto on sivulla http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo. Siinä listannimet ovat linkkejä listojen listinfo-sivuille. (Julkinen tarkoittaa tässä vain, että listan nimi on julkinen.)

Tietyn listan asioista tietää listan ylläpitäjä. Sähköpostiosoite listan ylläpitäjälle (tai ylläpitäjille) on listannimi-owner@lists.jyu.fi .