IT-palvelut

Laadunvarmistusjärjestelmä

Laadunvarmistusjärjestelmä IT-palveluissa.

IT-palveluiden laadunvarmistusjärjestelmä on osa Jyväskylän yliopiston laadunvarmistusjärjestelmää. Sen tavoitteena on edistää IT-palveluiden perustehtävää ja tukea sitä, että jokainen työntekijä omalta osaltaan vastaa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta, tavoitteellisuudesta ja laadukkuudesta sekä jatkuvasta kehittämisestä.

Laadunvarmistusjärjestelmä koostuu laatukäsikirjasta ja sen liitteistä.

IT-palveluiden laatutyö noudattaa Jyväskylän yliopiston laatupolitiikkaa, jonka pääperiaatteita ovat:

  • Toiminnan johtaminen ja vastuut on määritelty
  • Toiminta perustuu toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) hyväksyttyihin päämääriin ja arvoihin
  • Koko henkilöstö on sitoutunut laatutyöhön
  • Laatutyö palvelee yliopiston perustehtäviä
  • Sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon toiminnassa ja tiedottamisessa
  • Toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti

Laatutyö sisältyy jokaisen IT-palveluissa työskentelevän tehtäviin.

Laatukäsikirja

Laatukäsikirja (pdf) on laadunvarmistusjärjestelmän päädokumentti.

Asiakastyytyväisyyskysely 2011

Yhtenä laatutuen osa-alueena teemme vuosittaisen asiakaskyselyn (henkilöstölle). Voit tutustua viimeisimpiin tuloksiin tästä (PDF). Palkkien yläpuoliset prosentit kertovat kehityksestä vuoden 2009 kyselyyn verrattuna.

Vuoden 2014 auditointi

Jyväskylän yliopisto on ilmoittanut Korkeakoulujen arviointineuvostolle (KKA) tilaavansa seuraavankin ulkoisen auditoinnin KKA:lta. Ajankohta on vuosi 2014. IT-palvelut osallistuu auditointiin osana yliopistopalveluita. Auditoinnin yhdyshenkilönä toimii IT-palveluiden auditoinnin laatuvastaavaksi nimettynä Asiakastuen päällikkö Juha Alioravainen.