IT-palvelut

Asioita, jotka opiskelijan tulee ottaa huomioon eTenttiin mennessä

« Takaisin sisällysluetteloon

Opiskelijoiden tulee ottaa joitakin asioita huomioon mennessään tenttimään tenttiä eTenttinä:

  • Ilmoittautuminen tulee tehdä hyvissä ajoin. Vapaita aikoja voi olla lähipäiville enää mahdoton löytää.
  • Opiskelijalla saa olla vain yksi voimassaoleva ilmoittautuminen per tentti.
  • Ilmoittautuminen tulee perua, jos ei olekaan menossa tenttimään! Turhat ilmoittautumiset vievät mahdollisia vapaita tenttiaikoja muilta opiskelijoilta.
  • Opiskelija ei saa ottaa tilaan mukaan mitään ylimääräistä tavaraa. Esimerkiksi eväitä tilaan ei saa ottaa.
  • Tilasta ei saa poistua ja palata takaisin kesken tentin (poikkeuksena pakottava terveydentilasta johtuva syy wc:ssä käyntiin, mistä tulee sopia etukäteen, kts. esteettömyysohjeet).
  • Samaan tenttiin ei saa ilmoittautua uudestaan ennen kuin on saanut tulokset edellisestä tentistä.
  • Kahden viikon välein valitaan satunnaisesti neljä eTentissä käynyttä tenttijää, joita pyydetään käymään opiskelijapalveluissa todistamassa henkilöllisyytensä.
  • eTenttitilan aukioloajat riippuvat kirjaston aukioloajoista.