IT-palvelut

Automaattisesti arvioitava tentti

Tentti, joka sisältää VAIN monivalintatehtäviä, voidaan myös automaattisesti arvioida.
Tentaattori voi ottaa käyttöön automaattisen arvioinnin yleisessä tai henkilökohtaisessa tentissä.
 

Automaattisen arvioinnin käyttöönotto:

 1. Kun olet luonut tentin perustiedot ja kysymykset, löydät ko. sivun lopusta Automaattinen arviointi -kohdan. Ruksaa  Ota käyttöön –valintaruutu. 
  • Ruksin valinta on mahdollinen, jos tentissä on pelkästään monivalintakysymyksiä (tai muita vain automaattisesti arvioituja kysymyksiä).
  • Automaattinen arviointi otsikossa vaihtuu teksti käytössä/ei käytössä, riippuen tästä valinnasta.


   Tärkeimmät kohdat jotka täytettävä automaattisessa arvioinnissa

 2.  Tentaattori täyttää arvosanajakauma -taulukon (%)

 • taulukossa ovat näkyvissä myös % -mukaiset pisteet
 • tenttiin voi lisätä edelleen kysymyksiä, jolloin %-jakauma pysyy ennallaan ja tulee muistaa vaihtaa jos tarpeen

3.  Opettaja päättää, milloin arviointi tulee näkyviin opiskelijalle. Tentin jälkeen opiskelija saa sähköpostitse tiedon Automaattinen arviointi -valintojen perusteella. Arvioinnissa on mukana maininta "automaattisesti arvioitu".
Vaihtoehdot ovat:

 • heti tentin palautuksen jälkeen
 • tiettynä päivämääränä
 • tietyn ajanjakson (pvm) jälkeen
 • tenttiperiodin loppumisen jälkeen
 • ei automaattista ilmoitusta

 

Automaattisen arvioinnin jälkeen tentaattorin tehtävä

 • Huom. Exam-järjestelmä antaa vain arvosanat valmiiksi sekä siirtää suoritukset opettajan tenttisuoritukset näkymässä  ”Arvioitavana olevat tenttivastaukset” –listalta ”Arvioidut tenttivastaukset” –listaan.  Tentaattori voi siis vielä halutessaan muuttaa automaattisesti arvioitujen tenttien arviointia ja palautetta.
 • Tästä eteenpäin prosessi jatkuu tavallisesti eli opettajan tulee vielä valita tentit sekä klikata ”Lukitse ja tiedota opiskelijaa” -painiketta, jotta suoritukset lukittuvat ja siirtyvät ”Lukitut tenttisuoritukset” –listaan. Tämän jälkeen opiskelija saa vielä automaattisesti tiedon sähköpostiviestillä arvioinnin valmistumisesta kuten muissakin tenteissä.  

  Lukitse automaattisesti arvioidut tentit