IT-palvelut

Onko eTentti esteetön?

Opiskelijan tulee huomioida etenttiin osallistuessaan tietyt ehdot

eTenttiin tuovat rajoituksensa valvonta, käytettävissä oleva aika, tila, laitteet ja ohjelmisto:

  • tenttiin on mahdollista varata säädettävällä työpöydällä varusteltu työpiste (3 kpl)  
  • heikkonäköiselle tenttijälle voivat tuottaa ongelmia tekstin ja taustan välinen heikko kontrasti sekä kiinteä tekstikoko
  • järjestelmään ei voi liittää apuvälineitä
  • osa sisäilman epäpuhtauksille altistuneista ei pysty työskentelmään kirjaston tiloissa
  • eTentissä ei ole tässä vaiheessa mahdollisuutta toimia avustajan kanssa
  • eTentin kestoaika on 1h 50 minuuttia (110 min) tai 3h 50 minuuttia (230 min)
  • eTenttiin ei saa lisäaikaa
  • eTentistä ei voi poistua kesken tentin ja palata takaisin (poikkeuksena terveydentilasta johtuva pakottava syy, kuten wc-käynnit, jolloin asia pitää sopia etukäteen kirjaston vahtimestarin kanssa, gsm 0504285237 tai lyhytnumero 7151)
  • tenttitila on käytettävissä vain kirjaston aukioloaikoina
  • eTentti-tilaan ei saa viedä muuta kuin välttämättömät lääkkeet

Jos olet ilmoittautunut eTenttiiin ja et yllättäen esimerkiksi loukkaantumisen tai terveystilanteesi vuoksi voi toimia edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, ota yhteyttä tentaattoriin tai omaan ainelaitokseesi sopiaksesi toisenlaisesta tenttijärjestelystä. eTentti-tuki voi auttaa lähinnä tilan, laitteiden ja tietojärjestelmän teknisten ongelmien korjaamisessa.