IT-palvelut

eTentti englanniksi

  • Tentaattori laatii  tentin perustiedot englanniksi ja opiskelija valitsee itse haluamansa kielen käyttöliittymään.
    • huom. vaihda tentin perustietoihin English -määrite

      Tentin kieleksi englanti 
  • Opiskelijalle automaattiset viestit Exam-järjestelmästä lähtevät aina sillä käyttöliittymäkielellä, jolla opiskelija on viimeksi examia käyttänyt.