IT-palvelut

Henkilökohtainen tentti

Tentaattori voi räätälöidä tentin kysymykset vain tietylle opiskelijalle Henkilökohtaisessa tai Kypsyysnäyte-tentissä.
 • Henkilökohtaisen tentin voit osoittaa tietylle opiskelijalle tai opiskelijoille. Tentti EI tule näkyville yleisessä tenttihaussa, vaan tenttitieto on näkyvillä vain ko. opiskelijan työpöydällä.
 • Henkilökohtainen tentti on lähtökohtaisesti kertaluonteinen eli mikäli opiskelijan tentti arvioidaan hylätyksi, tee uusi henkilökohtainen tentti kopioimalla. 

Tentin luominen

 1. Aloita tentin luominen kuten yleisessä tentissä: klikkaa Luo tentti -painiketta ja valitse henkilökohtainen tentti.

  Luo_uusi_henkkoht_tentti 

   
 2. Etene kuten yleisessä tentissä täyttämällä opintojaksotiedot. Kirjoita tentille nimi (lisää opiskelijan nimi) sekä tee muut tenttiin liittyvät valinnat.
  * Jos tentissä on useampi tentaattori, Lisää tentaattori -kohdasta etsi kollegasi nimi.
 3. Osallistujat -kohtaan valitse opiskelija(t). Huom. jos et löydä opiskelijaa nimellä,
  todennäköisesti  opiskelija ei ole koskaan aiemmin kirjautunut Examiin. Pyydä opiskelijaa kirjautumaan, jolloin hänelle muodostuu tunnus. 
  * Huom. samannimiset opiskelijat: 
  kun luot henkilökohtaista tenttiä tai kypsyysnäytettä, pyydä opiskelijalta opiskelijanumero, joka on opiskelijakortissa. Jos sinulla on pääsy ROTIin tai Korppiin, opiskelijanumero löytyy myös sieltä opiskelijan tiedoista. 

Henkkohttentin osallistujan lisääminen

4. Lisää tenttikysymykset kuten yleisessä tentissä, Esikatsele ja lopuksi klikkaa Tallenna ja julkaise -painiketta.

* Vinkki: voit tarvittaessa poistaa aihealueen oikean reunan työkalu -painikkeesta: Poista aihealue


Opiskelijalle lähtee automaattisesti sähköpostitse viesti uudesta henkilökohtaisesta tentistä. Kun opiskelija kirjautuu Examiin, hän löytää työpöydältään ilmoittautumislinkin henkilökohtaiseen tenttiin.