IT-palvelut

eTentin käyttösäännöt

eTentin käyttösäännöt, joihin opiskelija sitoutuu käyttäessään eTenttiä. Opiskelija hyväksyy käyttösäännöt kirjautuessaan ensimmäisen kerran Exam-järjestelmään.

eTentissä noudatetaan Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöä ja sen 54 § pykälää täydentävää ohjeistusta vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa. Kuulusteluihin saavat osallistua vain läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on kuulustelun edellyttämä opiskeluoikeus. eTenttiä koskevat seuraavat tutkintosäännön kohdat:

 • Kuulustelua valvotaan tallentavalla kamera- ja äänivalvonnalla.
 • eTenttiin osallistuneella on velvollisuus tulla kutsusta todistamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla.

Lisäksi noudatetaan seuraavia käyttösääntöjä:

 1. eTenttitilaan saa viedä mukanaan vain välttämättömät lääkkeet. Ylimääräiset tavarat voi jättää esim. tenttitilan ulkopuolella oleviin kirjaston säilytyslokeroihin.
 2. Tenttitilan oven lukitus aukeaa parillisin tasatunnein ja on auki siitä seuraavat 25 minuuttia.
 3. Kuulusteluaika on joko 1h 50min tai 3h 50min ja se alkaa eTenttisovellukseen tehdyn aikavarauksen alusta.
 4. Kuulustelun jälkeen työpiste on välittömästi vapautettava.
 5. eTentistä EI voi poistua ja palata takaisin tentin aikana (poikkeuksena terveydentilasta johtuva pakottava syy wc-käynnille, jolloin asia pitää sopia etukäteen ennen tenttiä vahtimestarin kanssa  gsm 0504285237 tai lyhytnumero 7151.)  Huom. suoritus voidaan hylätä, mikäli tentistä on poistuttu ja palattu takaisin ilman, että siitä on sovittu edellä mainitusti. Voit poistua tentistä, kun olet saanut vastauksesi valmiiksi.
 6. Arvosteltavaksi jätettyä opintosuoritusta saa ilmoittautua suorittamaan uudelleen vasta sen jälkeen, kun opettaja on julkistanut edellisen kuulustelukerran tulokset
 7. eTentissä on voimassa yliopiston tietojärjestelmien käytön ja ylläpidon säännöt.
 8. Opiskelija suostuu siihen, että videovalvonnan ja eTenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.
 9. Säilytyslokerikon käyttö on sallittu ainoastaan eTenttitilassa kuulustelua suorittaville kuulustelun ajan. Opiskelija sitoutuu tyhjentämään käyttämänsä säilytyslokerikon välittömästi kuulustelun suoritettuaan.

   

  eTenttijärjestelmän henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste