IT-palvelut

Tentaattori: Kypsyysnäyte -tentin arvioiminen

Kypsyysnäyte-tentti etenee Exam-järjestelmässä kielentarkastukseen, mikäli tentaattori valitsee kielentarkastuksen (tai vaihtoehtoisesti tentaattori hyväksyy tentin ilman kielentarkastusta).

1) Tentaattori arvioi kypsyysnäytteen sisällön

 • Kun opiskelija on suorittanut kypsyysnäyte-tentin, tentaattori saa sähköpostitse tiedon.
 • Tentaattori kirjautuu Exam-järjestelmään ja avaa tentin kuten yleisessäkin tentissä.
 • Jos kypsyysnäytteen sisältö on hyväksytty:
  (1) tentaattori lisää Palaute opiskelijalle  -tekstikenttään lyhyen kommentin,
  (2) valitsee Tentin arvosana -pudotusvalikosta Hyväksytty => tuolloin tentin alareunaan ilmestyy Lähetä kielentarkastukseen -painike
  (3) klikkaa LÄHETÄ KIELENTARKASTUKSEEN -painiketta


Lähetä kielentarkastukseen 


(* Jos kypsyysnäyte on kiireellinen tapaus: lähetä kielentarkastajille myös sähköpostitse viestiä: maturiteetit-ulc@jyu.fi 
 

 • Jos kypsyysnäyte on sisällön puolesta hylätty: tentaattori kirjoittaa Palaute-kenttään, valitsee tentin arvosanaksi Hylätty ja klikkaa Hylkää suoritus -painiketta. 

Kypsyysnäyte hylätty


2) Kielentarkastuksen jälkeen: tentaattori hyväksyy kypsyysnäytteen
 

 • Kun kielentarkastus on valmistunut, tentaattori saa tiedon sähköpostitse. Tentaattorin tehtävänä on vielä lopuksi hyväksyä kypsyysnäytetentti kokonaisuudessaan:

Tentaattori näkee lopullista arviointia odottavat työt  myös työpöydällään Odottaa loppuarviointia -sarakkeesta:

Odottaa arviointia


 1. Valitse Suoritustiedot-kohdan pudotusvalikosta tentin arvosanaksi Hyväksytty
 2. Klikkaa Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta. jolloin opiskelija saa sähköpostitse viestin kypsyysnäyte-arvioinnin valmistumisesta.
 3.  Huom. tieto EI vielä siirry automaattisesti Examista opintorekisteriin, joten huolehdi itse tästä!

Tentaattori_hyvaksyy_lopuksi

Jos kielentarkastus on hylätty:

   • vaihtoehtoisesti: jos kielentarkastaja on hylännyt sisällön, tentaattori saa Examin kautta sähköpostitse tiedon kieliasun hylkäämisestä. 
   • Tentaattori muuttaa Examiin Tentin arvosana -kohtaan Hylätty ja klikkaa punaista painiketta Hylkää tenttisuoritus. Opiskelija saa Examista viestin, että arviointi on valmistunut. Opiskelija näkee arvioinnin kirjauduttuaan Examiin, jossa on myös kielentarkastajan lausunto liitetiedostona.
   • Maturiteetin uusiminen: Tentaattori voi kopioida opiskelijan tentin (ks. Tentit-näkymässä ko. tentin kohdalla on kopioi), jolloin tentin perustiedot ovat valmiina.


3)  Suoritus rekisteriin

  • Kun hyväksytyn tentin arviointi on lukittu, se siirtyy Exam-järjestelmässä automaattisesti Rekisteröidyt tenttisuoritukset -otsikon alle. Mutta
   Huom. suoritus on vielä vietävä toistaiseksi käsin opintorekisteriin laitoksen käytännön mukaan

  • Tentaattori voi halutessaan tulostaa yhteenvetoja rekisteriin viedyistä suorituksista.


   Tulosta rekisteröidyt suoritukset