IT-palvelut

Kypsyysnäyte-prosessi eTenttinä (3.1)

Kypsyysnäytteeseen tentaattori valitsee kypsyysnäyte-tenttityypin.

Tentaattorin näkökulmasta: 
 
 • Tentaattori luo kypsyysnäytteen kypsyysnäyte-tenttityypillä, jossa on valmiina tietyt perustiedot, kuten kielentarkastajat ja yleisohjeet kypsyysnäytteen teosta.
 • Muilta osin tentin laatiminen tehdään kuten yleisessä tai henkilökohtaisessa tentissä.

Opiskelijan näkökulmasta: 

 • Kun tentaattori on luonut kypsyysnäytteen, tieto tentistä lähtee automaattisesti opiskelijalle sähköpostitse (HUOM: yliopiston sähköpostiin!) ja opiskelija varaa ajan kypsyysnäytteeseen Examissa. Kun opiskelija kirjautuu Examiin, hän löytää tenttiin ilmoittautumis -linkin heti työpöydältään (eli ilmoittautumiseen ei välttämättä tarvita erillisen sähköpostiviestin linkkiä).
 • Opiskelijan kirjautuessa Examiin varaamaan tenttiaikaa, ko. tentti on valmiina näkyvillä opiskelijan työpöydällä

Tentaattorin näkökulmasta: 

 • Kun opiskelija on tehnyt kypsyysnäytteen, tästä lähtee automaatisesti tieto opettajalle sähköpostitse.
 • Opettaja arvioi tentin sisällön valitsemalla pudotusvalikosta Hyväksytty tai Hylätty. Jos hyväksytty, opettaja klikkaa Lähetä kielentarkastukseen  -painiketta. 
  • Mikäli kielentarkastusta ei tarvita, opettaja tallentaa Hyväksytty -arviointinsa ja lähettää tentin rekisteröitäväksi. 

Kielentarkastus:

 • Kielentarkastajat näkevät kielentarkastusta odottavan tentin kielentarkastajien yhteisessä yhteenveto- näkymässä. 
 • Kielentarkastaja valitsee yhteenveto-näkymästä tentin arvioitavaksi Ota suoritus arvioitavaksi -painikkeella. 
 • Kielentarkastaja arvioi tentin ja hän kirjoittaa palautetta sekä tarvittaessa liittää liitteen. Lopuksi hän rastittaa "Kielentarkastus hyväksytty" -kohdan. Tästä lähtee tentaattorille automaattisesti sähköpostiin viesti.
 • Jos kielentarkastus ei mene läpi, kielentarkastaja toimittaa opiskelijalle Examin kautta viestin sekä  liitetiedostona lausunnon ja tarkemmat ohjeet.

Tentaattorin näkökulmasta: 

 • Kun kielentarkastus on valmis, tentaattori saa viestin kielentarkastuksen valmistumisesta sähköpostitse.
 • Huom. lopuksi tentaattori tai maturiteettiyhdyshenkilö käy hyväksymässä kypsyysnäytteen kokonaisuudessaan klikkaamalla Lukitse arviointi ja tiedota opiskelijaa -painiketta. 
  • Huom. toistaiseksi suoritus ei vielä siirry suoraan rekisteriin, vaan se on itse toimitettava! 
Opiskelijan näkökulmasta:
 • Opiskelijalle lähtee tieto sähköpostitse (HUOM. yliopiston sähköpostiin) arvioinnin valmistumisesta ja hän voi käydä lukemassa arvioinnin Exam-järjestelmästä.

HUOM: jos opiskelija ei pääsekään tenttiä suorittamaan (no show), tentaattorin täytyy kopioida tentti uudelleen opiskelijalle.