IT-palvelut

Kypsyysnäyte-prosessi eTenttinä (4.0.2)

Kypsyysnäytteeseen tentaattori valitsee kypsyysnäyte-tenttityypin.
Uutta - muutos edelliseen versioon:
 • kielentarkastaja tekee nyt tentin lopullisen hyväksynnän, josta lähtee sähköpostitse tieto sekä opiskelijalle että kaikkiin tenttiin lisätyille tentaattoreille
  • huom. opettajan tulee edelleen viedä suoritus rekisteriin
Tentaattorin näkökulmasta: 
 
 • Tentaattori luo kypsyysnäytteen kypsyysnäyte-tenttityypillä, jossa on valmiina tietyt perustiedot, kuten kielentarkastajat ja yleisohjeet kypsyysnäytteen teosta.
 • Muilta osin tentin laatiminen tehdään kuten yleisessä tai henkilökohtaisessa tentissä.

Opiskelijan näkökulmasta: 

 • Kun tentaattori on luonut kypsyysnäytteen, tieto tentistä lähtee automaattisesti opiskelijalle sähköpostitse (HUOM: yliopiston sähköpostiin!) ja opiskelija varaa ajan kypsyysnäytteeseen Examissa. Kun opiskelija kirjautuu Examiin, hän löytää tenttiin ilmoittautumis -linkin heti työpöydältään (eli ilmoittautumiseen ei välttämättä tarvita erillisen sähköpostiviestin linkkiä).
 • Opiskelijan kirjautuessa Examiin varaamaan tenttiaikaa, ko. tentti on valmiina näkyvillä opiskelijan työpöydällä

Tentaattorin näkökulmasta: 

 • Kun opiskelija on tehnyt kypsyysnäytteen, tästä lähtee automaattisesti tieto opettajalle sähköpostitse.
 • Opettaja arvioi tentin sisällön valitsemalla pudotusvalikosta Hyväksytty tai Hylätty ja lisäämällä Palaute opiskelijalle -kenttään maininnan sisällön arvioinnista (esim. Sisältö hyväksytty 11.4./LK). Jos sisältö on hyväksytty, opettaja klikkaa Lähetä kielentarkastukseen  -painiketta, joka tulee valittavaksi, kun palautekenttään kirjoittaa tekstiä
  • Mikäli kielentarkastusta ei tarvita, opettaja tallentaa Hyväksytty -arviointinsa ja lähettää tentin rekisteröitäväksi. 

Kielentarkastus:

 • Kielentarkastajat näkevät kielentarkastusta odottavan tentin kielentarkastajien yhteisessä yhteenveto- näkymässä. 
 • Kielentarkastaja valitsee yhteenveto-näkymästä tentin arvioitavaksi Ota suoritus arvioitavaksi -painikkeella. 
 • Kielentarkastaja arvioi tentin ja hän kirjoittaa palautetta sekä tarvittaessa liittää liitteen. Lopuksi hän rastittaa "Kielentarkastus hyväksytty" -kohdan. Tästä lähtee tentaattorille automaattisesti sähköpostiin viesti.
 • Jos kielentarkastus ei mene läpi, kielentarkastaja toimittaa opiskelijalle Examin kautta viestin sekä  liitetiedostona lausunnon ja tarkemmat ohjeet.

Tentaattorin näkökulmasta: 

 • Kun kielentarkastus on valmis, tentaattori(t) ja opiskelija saavat  viestin arvioinnin valmistumisesta sähköpostitse. Jos kypsyysnäyte on hyväksytty, kielentarkastaja tekee samalla koko tentin hyväksymisen. 
  • Huom. tenttisuoritus ei vielä siirry suoraan rekisteriin, vaan  opettajan on itse toimitettava ko. tieto! 
Opiskelijan näkökulmasta:
 • Opiskelijalle lähtee tieto sähköpostitse (HUOM. yliopiston sähköpostiin) arvioinnin valmistumisesta ja hän voi käydä lukemassa arvioinnin Exam-järjestelmästä.

HUOM: jos opiskelija ei pääsekään tenttiä suorittamaan (no show), tentaattorin täytyy kopioida tentti uudelleen opiskelijalle.