IT-palvelut

Monivalintakysymykset Examissa

Käytetyin kysymystyyppi eTentissä on essee, mutta tenttiin on mahdollista luoda myös monivalintakysymyksiä: joko valitse 1 tai valitse monta.
  • monivalintakysymyksissä kysymysvaihtoehtojen järjestys vaihtelee opiskelijan tentissä
  • ko. kysymyksissä voi olla myös liite

Monivalintakysymysten laatiminen:

  1. Kirjoita ensin tentin yleistiedot kuten yleisessä tentissä.
  2. Valitse Luo kysymys klikkaamalla -kohdasta Monivalintakysymys (yksi oikein) tai Monivalintakysymys (monta oikein).

Monivalintakysymys

3.  Jos monivalintakysymys yksi oikein: kirjoita ensin tekstikenttään kysymys ja lisää yksitellen vastausvaihtoehdot. Muista merkitä, mikä vastausvaihtoehdoista on oikein (muuttuu vihreätaustaiseksi).

Monivalinta_yksi_oikein1 

Jos on kysymys, jossa on monta vaihtoehtoa oikein: kirjoita vastausvaihtoehdot sekä pisteytä ne. (Huom. vaikka voit halutessasi merkitä myös miinuspisteitä vääristä vaihtoehdoista, miinuspisteet korkeintaan nollaavat tehtävän pisteet eli miinukset eivät siirry tentin kokonaispisteisiin. Tilanne 8.5.2017) .

monivalinta_monta_oikein 

 

Tentaattorin tenttinäkymä, jossa on kolme monivalintakysymystä: yksi oikein (lista-symboli) tai monta oikein (vaaka-symboli):

Tentti monivalintakysymyksin

 

Opiskelijan tenttinäkymä:

Opiskelijalle_monivalintakysymystentti