IT-palvelut

Miten toimin etentissä poikkeustilanteissa?

Ongelmatilanteissa:

  • Jos kirjaston etenttitilassa ilmenee tentin aikana yllättävä ongelmatilanne kuten esimerkiksi sähkökatkos tai ongelma järjestelmän toiminnassa, odota hetki ongelman korjaantumista. Kirjaudu uudelleen järjestelmään ja jatka tenttiä.
  • Jos tenttikoneesi heti alusta lähtien jumiutuu, kannattaa kone käynnistää uudelleen (paina virtapainiketta useita sekuntteja, jolloin kone sammuu ja käynnistä se uudelleen).
  • Tenttitilassa on puhelin, jolla voit tarvittaessa ilmoittaa ongelmasta IT-palveluiden lähituelle. Jos saat jonkin virheilmoituksen, se on olennainen tieto ongelman ratkaisemiseksi.
  • Jos et pysty teknisen vian vuoksi  aloittamaan tenttiäsi, voit ilmoittautua tenttiin uudestaan heti, kun menossaoleva tenttisi on päättynyt (eli sinun ei tarvitse odottaa tentaattorilta tentin hylätty -arviointia). Tällaisissa tapauksissa ota yhteyttä kuitenkin ensin tentaattoriin ja selitä tilanne.