IT-palvelut

Plone-sivuston tilauslomake

Tällä lomakkeella voit tilata erillisen Plone-sivuston ts. Plone-instanssin.

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut tarjoaa maksullisena lisäpalveluna Plone-instanssia lisätoimintoineen. Plone-sisällönhallintajärjestömä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet www-sivustojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen nettiselaimen kautta milloin tahansa ja missä tahansa.

Yksikön (esim. projekti, hanke) oma Plone-instanssi tarkoittaa www.jyu.fi:stä erillistä sivustoa, joka tarjoaa mahdollisuuden mm. ulkoasun ja lisätuotteiden räätälöintiin. Lue tarkempi Plone-instanssin palvelukuvaus. Lue myös Plone-instanssin ominaisuudet.

Huom. Yliopiston yksiköiden Plone-sivustot yleisellä yliopiston tyylillä kuuluvat peruspalveluun. Esim. hankkeiden ja projektien sivustot tehdään yleensä suoraan yksikön sivujen alle.

Alla olevalla lomakkeella voit tilata erillisen Plone-sivuston. Tilauksen jälkeen IT-palvelut  ottaa yhteyttä ja sopii asiakkaan kanssa sivuston perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Plone-sivuston perustamisesta ja ylläpidosta tehdään erillinen palvelusopimus. Mahdollisesta kehitysprojektista tehdään projektisopimus.

Lisätiedot ja kysymykset sähköpostilla osoitteeseen plone-support@jyu.fi.

Tilaajatiedot
Tiedot tilaajasta ja vastuuorganisaatiosta.
Sivuston tilaajan tai vastuuhenkilön nimi. Vastuuhenkilön ei tarvitse olla sivuston tekninen ylläpitäjä.
Vastuuhenkilön sähköpostiosoite
Yksikkö joka maksaa kustannukset. Voi olla esim. tiedekunta, laitos, erillislaitos tai yksittäinen projekti.
Plone-sivuston tiedot
Tiedot tilattavasta Plone-sivustosta.
Haluttu nimi sivustolle, esim. "Työympäristön tutkimusorganisaatio"
Toivottu www-osoite sivustolle. Esim. http://projekti.jyu.fi tai http://www.jyu.fi/hanke
Milloin uuden sivuston arviolta tulisi olla julkaisukunnossa?
Kuvataan sivuston käyttötarkoitus lyhyesti muutamalla virkkeellä. Esim. "Projektin XYZ-sivusto tutkimusta varten".
Luettele tähän sivuston tekniset pääylläpitäjät, 1-4 kpl. Kerro nimi ja yliopiston käyttäjätunnus, jos tiedossa.
Yleiset kommentit ja lisäkysymykset.

Kiitos tilauksesta, IT-palvelut ottaa yhteyttä mahdollisimman pian.