IT-palvelut

Tilatallennus Korpin kautta

Tässä ohjeessa käydään läpi Korpin kautta aktivoitavien tilatallenteiden käsittely Korpista Moniviestimeen saakka.

Tilatallennuksen määrittäminen Korpissa

Salia varatessa täytyy valita salin Varustus-sarakkeesta videotallennus mikäli tarkoituksena on tilatallentaa jokainen luento.

Tilavarauksen viimeisessä vaiheessa voi määrittää salit joista video-, eli tilatallennus tallennetaan.

Kun varaus on tehty, saat vielä tiedot mistä saleista ja minä päivinä video-, el tilatallennus tallennetaan.

Tallenteen toteuttaminen salissa

Korppi-tilatallennus toimii lähes samoin kuin salissa itse nauhoitettu tilatallennus. Tilatallentamisen perusteet voi kerrata tavallisen tilatallenteen ohjevideosta.

HUOM! Korppi-tilatallenteen nauhoittaminen salissa eroaa tallenteella esitetyistä ohjeista kolmella tapaa:

1) Tallenne alkaa automaattisesti. Näet talleneen alkamisajankohdan sekunnilleen tilatallennuskoneen kosketusnäytöltä:

2) Tallenne myös pysähtyy automaattisesti tilavarauksen päättyessä. Tallenteen päättymisajankohta näkyy tallennuksen aikana kosketusnäytöltä.

Mikäli haluat lopettaa tallennuksen ennen sen automaattista lopetusta, paina stop-painiketta (ympyröity ao. kuvassa) lopettaaksesi tallennuksen. Järjestelmä pyytää vielä vahvistamaan päätöksen. Jos tallennetta täytyy vielä jatkaa automaattisen tallennuksen päättymisen jälkeen, jatkotallenne täytyy käynnistää kosketusnäytöltä käsin. Ota yhteyttä videotukeen sähköpostitse video-support@jyu.fi jatkotallenteen nauhoittamisen jälkeen, jotta se saadaan lisättyä tallenteeseen.

3) Ilmoitus valmistuneesta tilatallennuksesta -lomake tarvitsee tehdä vain ensimmäisen Korppi-tilatallennuksen jälkeen. Vastausviestissä lähetämme linkin luotuun Moniviestin-ohjelmaan. Samalla lisäämme ilmoituksen tekijälle oikeudet julkaista tulevat tallenteet suoraan kyseisestä Moniviestin-ohjelmasta käsin. Tunnistautumista varten tilaajan tarvitsee kirjautua Moniviestimeen Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Seuraavien tallenteiden julkaiseminen Moniviestimestä käsin

Tallenteet ilmestyvät samaan Moniviestin-ohjelmaan automattisesti yksityisessä tilassa parin tunnin kuluttua tallenteen tallentamisen lopettamisesta. Ne saa julkaistua Moniviestimeen sisään kirjautuneena tallenteen mediasivulta:

Mikäli tallenteita tarvitsee piilottaa muilta katselijoilta niiden julkaisun jälkeen, se onnistuu saman valikon kautta valitsemalla joko Lähetä takaisin tai Tee yksityiseksi toiminnolla.