IT-palvelut - Ohjeet

Etäopetukseen tvt-välineitä

 • Etäluennot Connectissa 
  • kannattaa sisällyttää myös aktivoivia tehtäviä
 • Videot
  • lähiopetuksen tallentaminen
  • opettajan etukäteen tallentamat luennot: omalta koneelta tai tilatallennuksena (ns. käänteinen opetus)
 • Connect- tai Skype for Business -verkkokokous ohjaustilanteissa
  • esim. pienryhmän seminaari -tilaisuus: materiaalin esittäminen, kommentointi
  • yksittäisten opiskelijoiden ohjaus
 • Materiaalin jakaminen Kopassa tai Moodlessa
  • Koppa: joko avoimesti tai suljetusti vain kurssilaisille
  • Moodlessa suljetusti tietylle ryhmälle
 • Materiaalin jakamisen lisäksi vuorovaikutusta ja erilaisia tehtäviä Moodlessa
  • vuorovaikutus ja yhteinen työskentely
   • keskustelualue, chat tai Collaborate-verkkokokous
   • vertaisarviointi harjoitustehtävissä
   • yhteisen kirjoitelman tuottaminen wiki-työkalulla
  • Yksilö- tai ryhmäharjoitustehtävien palautus palautuslaatikkoon
  • Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: yksilö- tai ryhmäpäiväkirja
  • Tehtävät voivat olla tekstin lisäksi myös ääni- tai videoklippejä, jotka opiskelijat lisäävät Moniviestimeen ja linkin Moodleen. 
  • Itsenäiseen harjoitteluun:
   • Moodlen Tentti-työkalulla erilaisia monivalintatehtäviä (esim. drillityyppiset; vääristä vaihtoehdoista voidaan antaa myös palautetta)
   • Optiman mallivastaustehtävä (esim. erilaiset määrittelytehtävät, jossa opiskelija reflektoi vastaustaan mallivastaukseen)