IT-palvelut - Ohjeet

Missä paikoissa yliopiston WLAN-verkko on käytettävissä?

Missä yliopiston WLAN-verkko toimii ja kuinka langattoman verkon karttoja luetaan.

« Takaisin sisällysluetteloon

Mistä tietää onko jokin tietty huone tai tila langattoman verkon kuuluvuusalueella?

Suoranaista huoneluetteloa ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa. Voit tarkistaa huoneen tai tilan etsimällä kuuluvuusalueen sivulta ensin kampusalueen ja sieltä haluamasi rakennuksen.

Mikäli rakennusta ei luettelosta löydy, ko. tila ei ole langattoman verkon kuuluvuusalueella. Tällöin yliopiston tapahtumia tai koulutuksia varten voi olla mahdollista käyttää väliaikaista vierailijaverkkoa siirrettävän tukiaseman avulla. Väliaikaisen toteutuksen saatavuus pitää kuitenkin selvittää hyvissä ajoin ennen tarvetta.

Jos rakennus löytyy listasta, etsi sen kohdalta oikea kerros. Jos kyseessä on suurempi rakennuskompleksi, kuten Agora, kukin kerros on voitu jakaa useampaan osaan. Tällöin sinun pitää vielä etsiä oikea osa. Huomaa että kartat eivät noudata täydellisesti rakennusten fyysisiä osia joten etsimäsi kohde voi löytyä rinnakkaiskartasta.

Jos kerros- tai osatiedon kohdalla ei ole linkkiä kuuluvuusaluekarttaan, kyseistä rakennusta tai kerrosta ei ole ehditty tarkastaa tai teksti määrittelee kuuluvuusalueen riittävällä tarkkuudella (esim. Muut/Ravintola Rentukka).

Jos kerroksen kohdalla on linkki, pääset sen kautta langattoman verkon karttohin

Miten langattoman verkon karttoja luetaan?

Etsi raportista signaalivoimakkuuskartta (Signal Strength). 

Kartan pohjana on rakennuksen pohjapiirustus. Signaalivoimakkuus ilmaistaan väreillä joista heikoin on mattavioletti, paras mattapunainen. Välissä on väreinä vihreä, keltainen ja oranssi (huonommasta parempaan). Langattoman verkon voi odottaa toimivan alueella missä signaalivahvuus on vähintään vaalean vihreä (RSSI -70,0..-60,0).

Jos etsitty huone tai tila ei ole kokonaan vaalean vihreän tai sitä paremman signaalivoimakkuuden alueella, langaton verkko voi vielä toimia mutta nopeus tai yhteyden luotettavuus eivät välttämättä ole kunnossa. Jos huone tai tila on kokonaan vaalean vihreän alueen ulkopuolella, langaton verkko ei todennäköisesti toimi, toimii huonosti tai pätkittäin.

Pelkkä signaalivoimakkuus ei kerro koko totuutta langattoman verkon toimivuudesta jossain kohdassa rakennusta. Tähän vaikuttavat myös mm. ulkopuoliset häiriöt ja kohina (Signal-to-Noise Ratio) ja saavutettava tiedonsiirtonopeus (Data Rate). 

Näistä viimeinen on riippuvainen verkon kuormitusasteesta, eli kuinka monta yhtäaikaista käyttäjää on jakamassa saman tukiaseman yhteyttä. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä pienemmän siivun kukin käyttäjä saa käytettävissä olevasta maksiminopeudesta. Yksittäinen tukiasema pystyy välittämään enintään 15 yhtäaikaisen käyttäjän liikenteen per verkko (esim. jyu-guest, jyu-student, jyu-staff). 

Tiedonsiirtonopeuden karttassa (Data Rate) alin toimiva yhteysnopeus on 11Mbs. Karttavärinä 11Mbs on hyvin vaalean vihreä, paremmat yhteysnopeudet on merkitty keltaisen kautta mattaoranssiin. Kuormitusasteen kartta on tehty 80% käyttökuorman pohjalta, eli pienemmällä kuormalla tilanne on parempi kuin kaavio esittää.

Toimivuuteen vaikuttaa myös käyttämäsi langattoman verkkokortin antenni. Kannettavan mikron integroitu antenni on useinmiten parempi kuin laajennuspaikkaan (PCMCIA, USB) laitettavan verkkokortin antenni.

Kuuluvuusalueet on mitattu laajennuspaikkaan (PCMCIA) asennetulla verkkokortilla. Näin ollen parempi antenni voi kuulla verkon kartan osoittaman alueen ulkopuolella ja yhteys voi myös toimia, mutta yhteyslaatu ei välttämättä ole paras mahdollinen.

Lisätietoja