IT-palvelut - Ohjeet

Tekijänoikeudet

Kerrotaan lyhyesti, millaista materiaalia verkkoon saa ja ei saa laittaa.

Kun tuotetaan opetusmateriaalia tai muuta aineistoa verkkoon, on tärkeää huomioida tekijänoikeudet.

Jos verkko-opetuksessa käytetään tekijänoikeudella suojattuja teoksia, on niiden käyttöön saatava pääsääntöisesti aineistojen oikeudenhaltijan luvat. Tällaisia teoksia ovat mm. artikkelit, esitykset, äänitteet, kuvat, taulukot ja audiovisuaaliset tallenteet.
Tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttö voi tapahtua myös poikkeussäännön perusteella. Tekijänoikeuslaissa olevat rajoitussäännökset - kuten esimerkiksi sitaattioikeus- antavat oikeuden käyttää tekijänoikeuslain alaista aineistoa tietyllä tavalla. Teoksen käyttö rajoitussäännöksen nojalla on usein hyvin rajattua.

Esimerkkejä sallitusta käytöstä:

 • Levittää tietoa omin sanoin muiden tekemistä tieteellisistä julkaisuista tai muista teoksista.
 • Ottaa sitaatteja julkistetuista teoksista tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa mainiten lähteen. Siteeraamisella tulee olla hyväksyttävä tarkoitus. Pelkkä visuaalisen tai sisällöllisen lisäarvon tuominen omaan teokseen ei riitä.
 • Linkittää Internetissä olevaa materiaalia (esim. artikkeli tai sarjakuva) omaan materiaaliin, kunhan asettaa linkin aukeamaan uuteen selainikkunaan.
 • Hyödyntää Creative commons -lisenssein merkittyä avointa materiaalia tai Internetistä löytyvien kuvapankkien (esim. http://www.freeimages.co.uk/) kuvia omassa materiaalissaan. Lisenssiehtoja on noudatettava ja lähde mainittava.
 • Kopioston digilupa:
 • yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat skannata digiluvan sallimissa rajoissa painettuja julkaisuja sekä kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta. Näitä aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa sekä opinnäyte- ja harjoitustöissä.
  • Kopiosto suosittelee skannatun aineiston leimaamista ja internetistä kopioidulle aineistolle raportointia ennen kuin niitä käytetään opetuksessa, mutta leimaaminen ja raportointi ei ole pakollista
  • Skannatun tai internetistä kopioidun aineiston voi laittaa opetusryhmän saataville suljettuun sisäverkkoon, mutta ko. aineisto saa olla tallennettuna oppilaitoksen suljetussa verkossa vain kurssin tai vastaavan opintokokonaisuuden ajan. Näin ollen on useimmiten helpompaa linkittää  ja suosia avoimesti lisensoitua aineistoa.
  • Digiluvalla EI saa tehdä:
   • Lupa ei koske laulun sanoituksia, nuotteja tai nuottijulkaisuja, työ- ja harjoituskirjoja, kotimaisia näytelmiä, musiikkia eikä av-aineistoa tai teoksia, joiden käytön oikeudenhaltija on kieltänyt.
   • Digiluvan kopiointioikeus ei koske niitä käyttötilanteita tai sellaisia aineistoja, joihin oppilaitoksella on erillinen sopimukseen tai lisenssiin perustuva käyttöoikeus.
   • Kopioston digiluvan alaista materiaalia ei saa ottaa osaksi aineistopankkia tai tietokantaa.
   • Kopioitua aineistoa ei saa muunnella tai muuttaa eikä välittää eteenpäin sähköpostilla

Yksityiskohtaisemmat ohjeet Kopioston digiluvasta löydät:

   Esimerkkejä siitä mitä ei saa tehdä:

   • Jakaa tekijänoikeuslailla suojattuja aineistoja (esim. musiikki).
    • Opetuksen yhteydessä esimerkiksi musiikkiesityksistä tehtyjen tallenteiden laittaminen Optimaan edellyttää esittäjän ja esitettävän teoksen oikeudenhaltijan lupaa.

     Optiman kaltainen suljettu verkkoympäristö ei poista tekijänoikeuslaissa määriteltyjä velvollisuuksia.

     Opiskelijan tuottama aineisto

     Koulutuksen järjestäjä saa käyttää opiskelijan valmistamaa aineistoa sen kurssin opetuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu. Opiskelijan valmistamaa aineistoa ei saa käyttää kurssin päätyttyä eikä minkään muun kurssin yhteydessä ellei asiasta sovita osapuolten kesken kirjallisesti erikseen.

     Tekijänoikeuksien huomioiminen oppimateriaalia tuotettaessa on materiaalin tuottajan eli opettajan/opiskelijan vastuulla!


     Lisätietoa tekijänoikeuksista:

     Voit myös kysyä lisätietoja yliopiston lakimiehiltä osoitteesta: legal@jyu.fi

      Tanja Välisalo
      Tanja Välisalo says:
      perjantai 07. toukokuuta 2010, 17.42

      Opetustilanteita varten erittäin hyvät ohjeet löytyvät Kopioston julkaisemalta sivustolta: http://www.kopiraitti.fi/

      Commenting has been disabled.