IT-palvelut - Ohjeet

Suorakäyttö (Unix)

Yleisluontoisia ohjeita suorakäyttöön

Suorakäytöllä (osituskäytöllä, päätekäytöllä) tarkoitetaan tietokoneen käyttöä esim. ssh-ohjelman kautta, jolloin kirjoitetaan Unix/Linux tms. koneen komentoja.

Unix-koneet

IT-palveluiden käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääset Linux/Unix-koneille:

  • jalava.cc.jyu.fi (RHEL6)
  • halava.cc.jyu.fi (RHEL6)

Peruskäyttäjä hyödyntää koneita lähinnä sähköpostin ja uutisryhmien lukemiseen sekä omien www-sivujen päivittämiseen.

Suorakäytön rajoitukset

Yliopistoverkon sisällä ei ole liikennerajoituksia, mutta jalavasta ja halavasta on sallittu ulos vain seuraavat sovellusprotokollat:

  • ftp (aktiivi ja passiivi)
  • http/https
  • irc

Jalavasta ja halavasta ei siis Ssh-yhteydellä pääse yliopistolta ulos!

Miten suorakäyttäjäksi?

Suorakäyttäjäksi suorakäyttökoneisiin pääsee aktivoimalla käyttöoikeuden www-selaimella osoitteessa: http://salasana.jyu.fi/. Siellä aktivointi tapahtuu kohdasta "salasanan vaihto ja tunnuksen tietojen päivitys" ja edelleen napista "Activate UNIX". Aktivoinnin jälkeen nappin teksti muuttuu muotoon "Deactivate UNIX", josta suorakäyttöoikeutensa voi peruuttaa.

Varsinainen suorakäyttö tapahtuu ssh-pääteohjelmalla, Windowsissa esim. ohjelmalla SSH Secure Shell Client tai WinSCP, joka luo pääteyhteyden mikron ja (suorakäyttö)palvelimen välille. Ssh Secure Shell Client -ohjelma on ilmainen yksityiskäyttöön.

Kotihakemistopolku + mail + www

Käyttäjien kotihakemistopolku on muotoa /homeX/Y/USERNAME (X ja Y ovat satunnaisia numeroita ja USERNAME käyttäjätunnus, esim. /home1/145/foobar).

Postin lukemiseen käytettävissä ovat tekstipohjaiset pine ja mutt.

Mbox-postin käyttäjien postihakemisto näkyy entiseen tapaan hakemistossa /mailhome$HOME.

Käyttäjien Www-palvelimen kotisivuhakemistot (users.jyu.fi) näkyvät suorakäyttökoneissa /wwwhome$HOME-hakemiston alla. Groups.jyu.fi näkyy alihakemistossa /var/www/virtual.hosts/groups.jyu.fi. Muut karahka2.cc.jyu.fi:n virtuaaliosoitteet näkyvät hakemistossa /var/www/virtual.hosts/, esim. groups.jyu.fi hakemistossa /var/www/virtual.hosts/groups.jyu.fi

Kotihakemistopolku (/homeX/Y/USERNAME) saattaa muuttua! Käytä ohjelmissa kotihakemiston osoittimena aina muuttujaa $HOME tai vastaava.

kartapok
kartapok says:
sunnuntai 17. lokakuuta 2010, 17.45
/mailhome$HOME ei kerro polkua omaan sähköpostilaatikkohakemistooni. Eli polkua, jonka sain komennolla 'echo /mailhome$HOME' ei ole olemassa.
Commenting has been disabled.