IT-palvelut - Ohjeet

Yhteenvetoa yliopiston tvt-järjestelmistä ja työkaluista

IT-palveluiden tukemia palveluita ja järjestelmiä:   (vaihtoehtoisesti ks. Tehtävittäin jaoteltuna)

PALVELU

MAHDOLLISUUDET

 

OSOITE

 

OHJEET

TUKI

 

TILAUS 

 

Connect -verkkokokous 

Verkossa järjestettävä kokous, opetus- tai ohjaus-tilaisuus, pikainfo 

Exam –tentti valvotussa tilassa 

Sähköinen tenttiminen 

 

 

Koppa –materiaalin jakoalusta 

 

Oppimateriaalin jakaminen sekä tehtävien palautus ja opettajan kommentointimahdollisuus 

 

Korppi 

 

Opintotietojärjestelmä ja tilavaraukset 

 

KOVS 

Koulutus-, opetus-, vuosi- ja resurssisuunnittelujärjestelmä

kovs-support@jyu.fi 

 

Moniviestin -julkaisualusta

Video- ja äänimateriaalien julkaiseminen (esim. luentotallenteet, opettajien ja  opiskelijoiden omat videoklipit) 

ohjeet 

Moodle –verkko-oppimisympäristö 

Lähiopetuksen tukena ja etäopetuksen välineenä 

Optima-verkko-oppimisympäristö 

Lähiopetuksen tukena ja etäopetuksen välineenä (kevätlukukauden 2018 ajan) 

Pilvipalvelut:
Google
 

Toimistosovellukset yhteistyöhön ja kommentointiin 

 

 

Pilvipalvelut: MS Office365 

Toimistosovellukset yhteistyöhön ja kommentointiin sekä Yammer 
yhteisöviestinnässä

 

 

Plone 

 

WWW-sivujen teko: laitokset ja henkilökunnan omat sivut 

 

 

Postilistat

 

 

 

Sähköposti

Henkilökunnalle: Outlook: email.jyu.fi 
Opiskelijoille: 
isamail.jyu.fi 

Skype for Business

Verkkokokouksiin, ohjauksiin ja opetukseen

 

 

Tilatallennus

Voit tallentaa lähiopetuksesi luokassa tai tehdä tallenteen tilatallennusstudiossa 

 

 

Tutkimusaineistojen hallinta 

 

 

 

 

 

Urkund-plagiaatintunnistus 

Plagiaatintunnistus ja opiskelijoiden opastaminen  viittaustekniikkaan

Integroitu Moodleen, Koppaan ja Optimaan (tai työ sähköpostitse ohjaajan analyysiosoitteeseen)

 

Videoneuvottelu 

Videoneuvottelupalvelut IP-yhteyksillä tietyissä tiloissa 

 

 

Wiki (Confluence) 

Yhteinen kirjoittaminen 

 

WWW-kotisivut 

 

Maksutonta kotisivutilaa opiskelijoille ja henkilökunnalle  

 

 

 

 

Muiden yksiköiden tukemia palveluja ja järjestelmiä: 

MahdollisuudetOsoite Lisätietoja
Converis -tutkimustietojärjestelmä  Tietoa tutkijoista ja hankkeista
(tulossa myös julkaisutoiminnasta)
https://converis.jyu.fi https://www.jyu.fi/itp/converis-ohjeet

JYX - julkaisuarkisto Gradut ja väitöskirjat digitaalisessa muodossa https://jyx.jyu.fi/dspace/ Avoimen tiedon keskus
jyx-support@jyu.fi
Pedanet Verkko-oppimisympäristö http://peda.net KTL, http://peda.net
TIM -järjestelmä Interaktiivinen oppimateriaali https://tim.jyu.fi/ https://tim.jyu.fi/
tim@jyu.fi
TUTKA Yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä  http://tutka.jyu.fi/tutka/ https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/converis
Webropol -kyselyohjelmisto Käyttölisenssi kattaa koko yliopiston henkilöstön ja opiskelijat webropol.jyu.fi https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/kyselyt/webropol
webropol@jyu.fi

Muita sovelluksia:  

(ks. lisää sovelluksia ja sovellusten asentaminen: SoftwareCenter työpöydälläsi, ohje
sekä maksulliset ohjelmistot/lisenssit koti- tai laitoskäyttöön)

 MahdollisuudetOhje
ATLAS.ti Laadullisen tutkimusaineiston käsittely
FileSender Isojen tiedostojen (jopa 50 Gt) lähettäminen vastaanottajalle https://www.jyu.fi/itp/email/how-to/funet-filesender
Inkscape Vektorigrafiikan tekoon https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/faq/vektorigrafiikkaa-inkscapella
r.jyu.fi Linkin lyhentäminen
(jos alueilta jyu.fi, chydenius.fi, saimanet.com, jyu-my.sharepoint.com, peda.net, webropolsurveys.com, korkeakoululiikunta.fi)
Screencast-O-Matic Kuvaruutukaappausvideon tekeminen https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/ruutukaappaus-screencast-o-maticilla
SPSS Tilastollinen tietojenkäsittely Tilastoneuvonta@jyu.fi sekä neuvonta ilman ajanvarausta ma-pe klo 12.00-14.00 T258 ja T259
Windows Movie Maker / uutta: OpenShot
Videoiden editointi
(lisäksi vaihtoehtona
maksullinen sovellus: Adobe Premiere)  
https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/tutoriaalit/videoeditointi-movie-makerilla tai tallenne
https://www.openshot.org/